MaVa verlicht filedruk A15

donderdag 19 april 2012 192x gelezen

Op de voorgrond het Groene Kruisplein; links, parallel aan de A15, de Havenspoorlijn; links, in het midden, de wijk Charlois; rechts het grondwerk voor de uitbreiding van de A15; daarachter verzorgingsplaats Portland; en daarachter de woonwijk Smitshoek en Carnisse.

Op de voorgrond het Groene Kruisplein; links, parallel aan de A15, de Havenspoorlijn; links, in het midden, de wijk Charlois; rechts het grondwerk voor de uitbreiding van de A15; daarachter verzorgingsplaats Portland; en daarachter de woonwijk Smitshoek en Carnisse.

Binnen het Rijkswaterstaatproject Maasvlakte-Vaanplein (MaVa), waarbij de A15 wordt verbreed tussen de Maasvlakte en de A16, spelen de opdrachtnemer, de Verkeersonderneming en een nieuwe Botlekbrug een cruciale rol bij het beperken van de verkeersoverlast. Hoe is dat geregeld?

 

De rijksweg wordt verbreed om de ontsluiting van Maasvlakte 2 en het woongebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg te verbeteren. Een nieuwe Botlekbrug moet de capaciteits- en veiligheidsproblemen op de weg en over het water oplossen; de huidige brug is te laag en te smal. Alleen als dit knelpunt wordt opgelost, kan er meer over het water worden vervoerd.

 

Op korte termijn zorgen deze werkzaamheden voor overlast. Jaap Zeilmaker, projectdirecteur bij RWS: ‘Het is al een knelpunt en je gaat er bouwen. Binnen het project wordt de opdrachtnemer (het uitvoeringsconsortium) de centrale figuur. Hij is straks 25 jaar lang (5 jaar bouw en 20 jaar onderhoud) operationeel beheerder van de weg en moet ervoor zorgen dat de weg in staat is het verkeer te faciliteren. Omdat hij naar verwachting niet álle overlast kan voorkomen, is – op initiatief van het Havenbedrijf, de Stadsregio en RWS – de Verkeersonderneming opgericht, die via verkeers- en mobiliteitsmanagement het overtollige verkeer in goede banen leidt. Deze organisatie fungeert in de randen van het project, maar is daarmee niet minder belangrijk.’

 

Om het hele project goed te laten verlopen, is een bestuursovereenkomst getekend met omgevingspartijen, waaronder het Havenbedrijf die onder meer spreekbuis is voor de bedrijven in het gebied. De Verkeersonderneming legt de bedrijven uit hoe ze verkeersmanagement kunnen toepassen. Zeilmaker: ‘Zo komen de signalen eenduidig binnen en bundelen we denkkracht.’

 

Kunnen verkeerskundigen dit concept ook elders toepassen? Zeilmaker: ‘Van belang is dat je met bestuurlijke partijen doelstellingen vaststelt. Leg van te voren vast, wat ieders rol en verantwoordelijkheid is, leg je kaarten open op tafel en focus op het gezamenlijke doel. Als je dat hebt gedaan, kun je de negatieve kant (in dit geval verkeersoverlast) beter aanpakken.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 26 tot 30 van 62

3 4 5 6 7 8

Artikelen 26 tot 30 van 62

3 4 5 6 7 8

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.