Gasthoofdredacteur Fred Wegman

dinsdag 10 april 2012 124x gelezen

Onorthodoxe maatregelen in nieuwe arrangementen

In de afgelopen decennia hebben we de verkeersveiligheid in ons land volgens mij met succes verbeterd. Met name het aantal dodelijke slachtoffers daalde enorm: in 40 jaar met 80 procent. We hebben ook verschillende malen onze taakstelling gehaald.

 

Maar successen in het verleden behaald, ….

Effectieve maatregelen kun je niet eenvoudigweg herhalen. Als meer dan 90 procent van de auto-inzittenden bijvoorbeeld een gordel draagt, zijn de mogelijkheden voor verdere winst bescheiden. Als nagenoeg alle ‘black spots’ zijn geëlimineerd, is daar weinig verdere winst te behalen. Grote problemen zijn opgelost. Anderzijds blijkt uit voortschrijdende kennis dat ‘kleine’ problemen veel groter zijn dan we dachten. Zoals de vele fietsers die van hun fiets vallen en daarbij ernstig gewond raken.

 

Met andere woorden: het aantal slachtoffers zal in de toekomst op een andere wijze en met ander beleid teruggedrongen moeten worden dan in het verleden. De aard van de aan te pakken problemen is anders dan in het verleden. Veel grote problemen zijn opgelost, veel gemakkelijke maatregelen zijn uitgevoerd. De overgebleven problemen zijn diffuser, de oplossingen zullen ingewikkelder zijn, waardoor er ook meer kennis nodig is.

 

Naast de aard van de nog op te lossen problemen, liggen ook de verantwoordelijkheden nu anders. In het verleden speelde de nationale overheid een centrale rol. Beleid werd op het departement ontwikkeld, uitvoeringsplannen werden daar gesmeed en de uitvoering door provincies en gemeenten, werd gefaciliteerd; bijvoorbeeld met subsidies. De ontwikkeling en de uitvoering van beleid zijn intussen gedecentraliseerd en nu gaan ook de overheidsbudgetten omlaag.

Willen we het aantal slachtoffers verder terugbrengen dan zullen we creatief moeten zijn in het bedenken van onorthodoxe maatregelen die in nieuwe arrangementen moeten worden uitgevoerd.

 

Fred Wegman

Directeur SWOV en hoogleraar verkeersveiligheid TU Delft

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 78

1 2 3 4 5 6

  • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks...
  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...

Artikelen 1 tot 5 van 78

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.