Gasthoofdredacteur Fred Wegman

dinsdag 10 april 2012 124x gelezen

Onorthodoxe maatregelen in nieuwe arrangementen

In de afgelopen decennia hebben we de verkeersveiligheid in ons land volgens mij met succes verbeterd. Met name het aantal dodelijke slachtoffers daalde enorm: in 40 jaar met 80 procent. We hebben ook verschillende malen onze taakstelling gehaald.

 

Maar successen in het verleden behaald, ….

Effectieve maatregelen kun je niet eenvoudigweg herhalen. Als meer dan 90 procent van de auto-inzittenden bijvoorbeeld een gordel draagt, zijn de mogelijkheden voor verdere winst bescheiden. Als nagenoeg alle ‘black spots’ zijn geëlimineerd, is daar weinig verdere winst te behalen. Grote problemen zijn opgelost. Anderzijds blijkt uit voortschrijdende kennis dat ‘kleine’ problemen veel groter zijn dan we dachten. Zoals de vele fietsers die van hun fiets vallen en daarbij ernstig gewond raken.

 

Met andere woorden: het aantal slachtoffers zal in de toekomst op een andere wijze en met ander beleid teruggedrongen moeten worden dan in het verleden. De aard van de aan te pakken problemen is anders dan in het verleden. Veel grote problemen zijn opgelost, veel gemakkelijke maatregelen zijn uitgevoerd. De overgebleven problemen zijn diffuser, de oplossingen zullen ingewikkelder zijn, waardoor er ook meer kennis nodig is.

 

Naast de aard van de nog op te lossen problemen, liggen ook de verantwoordelijkheden nu anders. In het verleden speelde de nationale overheid een centrale rol. Beleid werd op het departement ontwikkeld, uitvoeringsplannen werden daar gesmeed en de uitvoering door provincies en gemeenten, werd gefaciliteerd; bijvoorbeeld met subsidies. De ontwikkeling en de uitvoering van beleid zijn intussen gedecentraliseerd en nu gaan ook de overheidsbudgetten omlaag.

Willen we het aantal slachtoffers verder terugbrengen dan zullen we creatief moeten zijn in het bedenken van onorthodoxe maatregelen die in nieuwe arrangementen moeten worden uitgevoerd.

 

Fred Wegman

Directeur SWOV en hoogleraar verkeersveiligheid TU Delft

Inhoud laatste dossier

Stadsdistributie

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Stadsdistributie

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

  • Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het...
  • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
  • City Logistics Game toont duurzame stadslogistiek Doordat goederenstromen in steden nog vaak gefragmenteerd zijn, is de stadslogistiek niet efficiënt en daarmee een aanslag op het stedelijke milieu. Door volumestromen te...
  • Stormprotocol voor Markerwaarddijk Op de Markerwaarddijk (Lelystad-Enkhuizen) gold tot voor kort één stormmaatregel: de dijk ging dicht voor alle verkeer vanaf windkracht 10. Sinds de inwerkingtreding van een...
  • Opkomst (e-)cargofietsen in de stadslogistiek: zegen én zorg Stadslogistiek staat voor belangrijke uitdagingen: ten behoeve van een gezond leefklimaat is het gewenst om stadslogistiek (nagenoeg) emissievrij te maken. Tegelijkertijd groeit...

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.