'Zorgelijk trend' in verkeersongevallen scholieren, tijd voor maatwerk

maandag 4 september 2017 Guus Puylaert 66x gelezen

Er is sprake van een ‘zeer zorgelijke trend’ in het aantal verkeersongevallen onder schoolgaande kinderen, aldus het initiatief STAR (Smart Traffic Accident Reporting). Het initiatief, bestaande uit Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA, pleit daarom voor meer maatwerk in voorlichting, toezicht en voorzieningen.

Het STAR-collectief vindt dat verkeerseducatie meer maatwerk kan bieden en zich moet richten op de woonplaats waarin de scholieren wonen en naar school en (sport)verenigingen reizen. Lokale voorlichting, vooral over gevaarlijke situaties in de ochtendspits, is effectiever dan algemene informatie over verkeersveiligheid. Verder pleiten de organisaties voor gericht verkeerstoezicht op 50 km/uur-wegen en verbetering van de verkeersvoorzieningen, vooral op de 30 km/uur- en 50 km/uur-wegen.

De cijfers
Uit analyse van STAR-data blijkt dat het aantal jongeren dat bij ongevallen betrokken raakte in de eerste helft van 2017 op 3.073 lag, een stijging van liefst 18 procent ten opzichte van de eerste helft van 2014 (2.612 jongeren). Deze data is afkomstig van politieregistraties en richt zich op kinderen en tieners in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, die zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Veel ongelukken met bromfietsers

In de onderzoeksperiode (1 januari 2014 t/m 22 augustus 2017) waren in totaal 19.158 ongevallen met jongeren in de schoolleeftijd, waarbij iets meer dan 20.000 jongeren als bestuurder (geen passagier) of voetganger waren betrokken. Bij deze ongevallen liepen 9.492 verkeersslachtoffers letsel op: van hen overleed 1 procent. Meer dan de helft van de jonge betrokkenen bij ongevallen zat op een bromfiets – vooral jongens in de leeftijd van 16 en 17 jaar.

 

Ongeval meestal in eigen woonplaats, 50 km/u wegen gevaarlijkst
Uit de data-analyse komt ook naar voren dat jonge voetgangers en fietsers vooral verongelukken in hun eigen woonplaats rondom de schooltijden. Op een gemiddelde doordeweekse dag zijn bijna drie keer zoveel jongeren bij ongevallen betrokken dan op een weekenddag. Opvallend is verder dat een kwart van de ongevallen plaatsvindt in de veilig geachte 30 km/uur-zones. De 50 km/uur-wegen zijn het gevaarlijkst: bijna twee op de drie jeugdongevallen vindt daar plaats. Ook gaat het nog geregeld mis op oversteekplaatsen.

 

Altijd registreren van alle ongevallen
Goede ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren – en Nederland weer terug te brengen in de top drie van verkeersveilige landen (nu een negende plek op de wereldlijst). Deze analyse is gemaakt op basis van de beschikbare politieregistraties. In werkelijkheid vinden meer ongevallen plaats, zeker met fietsers. Het doel van STAR is simpel: het altijd registreren van alle soorten verkeersongevallen. Naast de data die de politie verzamelt, kan iedereen met de app MobielSchadeMelden alle verschillende soorten verkeersongevallen registreren, waarna de cijfers beschikbaar komen voor gemeenten en politie.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.