Zo staat de fiets in de verkiezingsprogramma\'s

woensdag 1 maart 2017 Guus Puylaert 130x gelezen

Willen we meer of minder fiets? Of is fietsen niet meer weg te denken uit de mobiliteit van tegenwoordig? De Fietsersbond onderzocht de positie van de fiets in 13 verkiezingsprogramma’s. D66 en GroenLinks scoren het hoogst, PVV en VNL noemen de fiets helemaal niet in hun programma’s.

In acht programma’s wordt fietsparkeren bij stations genoemd en in zeven programma’s de aanleg van snelfietsroutes. Volgens D66 moet het Infrastructuurfonds worden vervangen door een Mobiliteitsfonds, waarin de fiets volwaardig wordt meegenomen. GroenLinks en D66 willen beiden middelen vrijmaken voor (snel)fietsroutes, stallingen en (elektrische) deelfietsconcepten.

Reactie Fietsersbond
“Al met al zijn we heel tevreden”, meent Wim Bot van De Fietsersbond. Volgens de beleidsadviseur was het lange tijd de tendens dat fietsen door decentrale overheden geregeld moest worden, maar nu wordt de rijksbijdrage weer relevant. “Fietsen krijgt in bijna alle programma’s aandacht. Er zijn veel initiatieven die daaraan bijdragen, zoals de Tour de Force.”

Investeringen
De partijen noemen niet allemaal de investeringen die zij willen doen, maar het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deze investeringen berekend. “Zo besteed de PvdA maar een paar zinnetjes aan fietsen, maar dat zijn wel hele belangrijke zinnen: daar hoort een investering bij van 100 miljoen per jaar”, aldus Bot. De investeringen zijn, niet geheel toevallig, berekend tot 2030. “Dan eindigt het MIRT”.

Wilt u meer weten over de positie van de fiets in de verschillende politieke verkiezingsprogramma’s en bijbehorende investeringen? Bekijk het artikel van de Fietsersbond.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.