Witteveen+Bos werkt plannen Nieuwe Westelijke Oeververbinding uit

vrijdag 23 augustus 2013 0 reacties 240x gelezen

Rijkswaterstaat heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos het contract voor de planuitwerkingsfase gegund voor het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), ook wel bekend als de Blankenburgverbinding. Het contract werd op 21 augustus getekend. De opdracht loopt naar verwachting tot eind 2015.

 

(Foto: bronnotitie NWO)

(Foto: bronnotitie NWO)

Een goede bereikbaarheid van de regio Rotterdam is belangrijk voor een sterke economie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio over de weg nog niet optimaal is. Er zijn daarom investeringen nodig in nieuwe wegen. Eén van de investeringen die wordt onderzocht ter verbetering van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam, is een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. De NWO zal de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam verbinden met de A20 Westland/Haaglanden.

 

Planuitwerkeing en deel voorbeiding
Witteveen+Bos gaat voor Rijkswaterstaat de planuitwerking en een deel van de voorbereiding van de realisatie uitvoeren. Het gaat om het ontwerpen van de verbinding, het verzorgen van het ontwerp-tracébesluit en tracébesluit, het verrichten van onderzoeken in het areaal (onder andere archeologie, explosieven, bodemopbouw en verontreiniging) en het opstellen van een deel van het aannemerscontract.

 

Inpassen in het gebied
De verkenningsfase van project NWO wordt momenteel afgerond. De voorbereiding van de planuitwerkingsfase loopt parallel aan de afronding van de verkenning. Al in het voorjaar van 2013 is samen met betrokken overheden en beheerders van het gebied geïnventariseerd welke wensen er zijn om de Blankenburgverbinding zo goed mogelijk in te passen in het gebied. Witteveen+Bos neemt deze wensen mee in het ontwerp en start in september met de verdere planuitwerking.

 

Best Value Procurement

Er is bij de aanbesteding gebruik gemaakt van Best Value Procurement (BVP). Dit is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. In totaal hadden vijf partijen zich ingeschreven voor de opdracht. Met BVP probeert Rijkswaterstaat haar eigen kennis optimaal te combineren met de kennis die de marktpartij beschikbaar heeft.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Seminar Passende Parkeernormen

Geen artikelen gevonden.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.