Wetenschapsnotities

Artikelen 1 tot 5 van 43

1 2 3 4 5 6

  • Lusten en lasten gelijk verdelen Niet iedereen ervaart economische groei en welvaart in even grote mate. Er zijn bevolkingsgroepen die profiteren van een hoge stedelijke dichtheid en goede verbindingen, terwijl...
  • Benut potentieel lopen en fietsen Als gemeenten lopen en fietsen willen stimuleren, moet de infrastructuur daar zowel fysiek als sociaal op worden aangepast. Om het echt goed te doen, moet je rekening houden met...
  • Parkeerrechten verhandelen werkt Verhandelbare mobiliteitsrechten bieden een effectieve en budgettair neutrale mogelijkheid om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden. Onderzoekers van de VU in...
  • Opschaling van snelfietsroutes De afgelopen jaren is er in diverse stedelijke regio’s een begin gemaakt met de aanleg van snelfietsroutes. Deze bieden comfortabele en snelle verbindingen voor met name e-bikes...
  • Bevolkingsspreiding levert geen beter functionerende arbeidsmarkt op Voor een beter functionerende arbeidsmarkt is het beter om de bevolking niet spreiden over het land, ontdekte Yuval Kantor in zijn promotieonderzoek. Hij promoveerde op 16 april...

Artikelen 1 tot 5 van 43

1 2 3 4 5 6

Wetenschapsnotities

In het NWO-progamma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad, DBR, worden academische onderzoeksgroepen uitgedaagd hun visie te geven op wat nodig is voor duurzame bereikbaarheid van de Randstad. Zij vertalen hun bevindingen in praktische notities.

 

In de komende maanden verschijnen meerderer notities van DBR, die u op deze site kunt lezen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.