Wetenschapsnotities

Artikelen 1 tot 5 van 45

1 2 3 4 5 6

  • Onderzoek naar groene taxi’s, MaaS en de vraag naar supermarkten Recent zijn zeven nieuwe VerDuS SURF Pop Up-onderzoeksprojecten gestart. Drie ervan gaan over elektrische taxitellingen met beeldherkenningscamera’s in Amsterdam, de MaaS-ladder...
  • Deelfietsonderzoek in Utrecht Hoe draagt de deelfiets in Utrecht bij aan een gezonde en bereikbare stad? Dit onderzoekt het VerDuS SURF-project Smart Cycling Futures samen met de gemeente Utrecht.   
  • Lusten en lasten gelijk verdelen Niet iedereen ervaart economische groei en welvaart in even grote mate. Er zijn bevolkingsgroepen die profiteren van een hoge stedelijke dichtheid en goede verbindingen, terwijl...
  • Benut potentieel lopen en fietsen Als gemeenten lopen en fietsen willen stimuleren, moet de infrastructuur daar zowel fysiek als sociaal op worden aangepast. Om het echt goed te doen, moet je rekening houden met...
  • Parkeerrechten verhandelen werkt Verhandelbare mobiliteitsrechten bieden een effectieve en budgettair neutrale mogelijkheid om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden. Onderzoekers van de VU in...

Artikelen 1 tot 5 van 45

1 2 3 4 5 6

Wetenschapsnotities

In het NWO-progamma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad, DBR, worden academische onderzoeksgroepen uitgedaagd hun visie te geven op wat nodig is voor duurzame bereikbaarheid van de Randstad. Zij vertalen hun bevindingen in praktische notities.

 

In de komende maanden verschijnen meerderer notities van DBR, die u op deze site kunt lezen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.