Wetenschapsnotities

Artikelen 1 tot 5 van 40

1 2 3 4 5 6

  • Opschaling van snelfietsroutes De afgelopen jaren is er in diverse stedelijke regio’s een begin gemaakt met de aanleg van snelfietsroutes. Deze bieden comfortabele en snelle verbindingen voor met name e-bikes...
  • Bevolkingsspreiding levert geen beter functionerende arbeidsmarkt op Voor een beter functionerende arbeidsmarkt is het beter om de bevolking niet spreiden over het land, ontdekte Yuval Kantor in zijn promotieonderzoek. Hij promoveerde op 16 april...
  • Naar een duurzamere bouwlogistiek Ongeveer 50 procent van de bouwomzet heeft plaats in de grote steden. Nu al is 30 procent van het zakelijke verkeer in steden voor de bouwplaats: dagelijks meer dan 200.000...
  • Onderzoek naar schone lucht BREATHE is het Europese onderzoeksproject dat de transitie onderzoekt naar CO2-neutrale steden. Onderzoekers verzamelen data uit vier verschillende Europese steden – Amsterdam,...
  • Richtlijn voor menselijke positie in zelfrijdende auto’s Hoe kunnen automatische voertuigen bijdragen aan veiliger en efficiënter verkeer zonder verlies aan menselijke verantwoordelijkheid? Dit is de hoofdvraag van een van de...

Artikelen 1 tot 5 van 40

1 2 3 4 5 6

Wetenschapsnotities

In het NWO-progamma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad, DBR, worden academische onderzoeksgroepen uitgedaagd hun visie te geven op wat nodig is voor duurzame bereikbaarheid van de Randstad. Zij vertalen hun bevindingen in praktische notities.

 

In de komende maanden verschijnen meerderer notities van DBR, die u op deze site kunt lezen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.