Werkgevers Zuidas komen uit op MaaS

woensdag 4 april 2018 Nettie Bakker 214x gelezen

“Voor de Zuidas wordt een MaaS-aanbesteding voorbereid. Het mooie hiervan is dat het idee vanuit de Zuidas-bedrijven zelf is gekomen. Concrete aanleiding zijn de geplande en ingrijpende werkzaamheden ten behoeve van ondertunneling van een deel van de A10 en uitbreiding van station Amsterdam Zuid.

Finn van Leeuwen, projectmanager Bereikbaarheid Zuidas, gemeente Amsterdam.

Finn van Leeuwen, projectmanager Bereikbaarheid Zuidas, gemeente Amsterdam.

De verkeershinder als gevolg hiervan zal groot zijn en strookt niet met de aandacht van Zuidas-werkgevers voor het welzijn van hun menselijk kapitaal. De stellige verwachting daarbij is dat de lang gewaardeerde (lease)auto tijdens de werkzaamheden niet altijd een comfortabel vervoermiddel meer zal zijn voor medewerkers.

 

Daarom richt de zoektocht zich op alternatieven voor de auto. We borduren daarbij weliswaar voort op de Beter-Benutten-maatregelen, maar gaan nu een forse stap verder met het toewerken naar een aanbesteding van MaaS-diensten die door Zuidassers worden afgenomen via één app. We treden hierin samen op met de Vervoerregio Amsterdam en het ministerie van IenW.

 

Deze aanbesteding valt ook in het kader van de zeven landelijke MaaS-pilots. Wij als overheden zien in de uitvraag toe op voldoende collectieve en maatschappelijke effecten. De werkgevers noemen als aandachtspunten: duurzaamheid, werknemerstevredenheid, bereikbaarheid van het bedrijf en flexibiliteit in mobiliteitssituaties. Maar het belangrijkste is: wat wil de reiziger zelf? Daar werken we nu aan. Immers, pas als je de achterliggende drijfveren van reizigers goed begrijpt, kom je tot een goede MaaS-aanbesteding.” 

 


 

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.