Rik Hartgers, gemeente Epe (VK 1/2011)

dinsdag 1 februari 2011 3 reacties 1035x gelezen

Rik Hartgers, beleidsadviseur Verkeer en Vervoer, gemeente Epe

 

Op de foto staat u bij de oude wachterwoning van Epe. Wat maakt deze situatie zo bijzonder voor u?

 

De oude wachterwoning is nog één van de laatste overblijfselen van de voormalige spoorlijn (Baronnenlijntje) tussen Apeldoorn, Epe, Heerde en Hattem. Over het voormalige spoortracé ligt nu een aantrekkelijk recreatief fietspad. In 2011 starten wij met de realisatie van het nieuwe Fietstotaalplan voor Epe. Epe is een toeristische en groene gemeente op de Veluwe en beschikt over een omvangrijk fietspadennetwerk door bossen, over heidelandschappen en langs landerijen. Wij hopen door de realisatie van het Fietstotaalplan fietsers en recreanten een nog aantrekkelijker fietspadennetwerk aan te bieden

Reacties

Reacties

Rogier Dijker 15/02/2011 10:34

Het recreatieve fietsnetwerk is uitstekend in de gemeente Epe. Toch is het jammer te noemen dat de oude spoorlijn van Apeldoorn naar Zwolle een fietspad is geworden. De kernen langs de lijn zijn groot genoeg voor een spoorverbinding.

Nu zijn de dorpen aangewezen op de bus – en ook de nieuwe Veluwelijn gaat geen keuzereizigers trekken. Reactivering is nagenoeg onmogelijk als de rails weg zijn.

Het fietspad is heerlijk om te fietsen, maar vanuit mobiliteitsperspectief een verkeerde keuze uit het nog vrij recente verleden. Daar staat de oude spoorwachterswoning ook symbool voor.

Marco Wigbers 15/02/2011 09:51

goed initiatief. Kan dit als bewoner van de Veluwe alleen maar toejuichen. Vraag me alleen af hoe jullie omgaan met de veiligheid van de fietsers in jullie plan.

Niek Verhoeff 10/02/2011 14:04

Beste heer Hartgers,

Ik heb uw artikel gelezen in Verkeerskunde. Omdat u ervaring heeft met een projectmatge aanpak zoals het standariseren en overbodige tijdverspillers wil ik vragen hoe u met de (vele) klachten van burgers omgaat. met vriendelijke groet, Niek Verhoeff
Beleidsmedewerker Infra gemeente Kampen N.Verhoeff@Kampen.nl

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Wegdromen

De gemeentelijke verkeerskundige. Een duizendpoot, generalist én specialist tegelijk. Maar vaak ook een wat onzichtbare positie in de gemeente. In deze rubriek zoekt Verkeerskunde de verkeerskundige op.

Eerdere Wegdromen - Verkeerskunde

Eerdere Wegdromen

Overige wegdromers

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.