Schadeformulier voor fietsers (VK 8/2011)

maandag 5 december 2011 0 reacties 853x gelezen

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan Theo Zeegers van de Fietsersbond, maar zijn benieuwd of u dit probleem in uw gemeente tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer! 

Vraag: mevrouw M. Groot-Gortenmulder, Eemnes

Fietsende scholieren worden soms geconfronteerd met aanrijdingen (als slachtoffer of als getuige) en weten dan niet precies wat ze moeten doen. Als ze naar de politie stappen om de situatie te registreren, wordt dat vaak geweigerd. Daar beginnen ze niet aan omdat er kennelijk toch niets mee wordt gedaan. Voorlichting en een speciaal schadeformulier op zak kan daarbij helpen. Registratie van (bijna-)ongevallen is ook van belang voor gemeenten om  te weten waar onveilige situaties bestaan. Levert een handzaam schadeformulier voor fietsers (en voetgangers) met een daaraan gekoppelde registratie niet een geweldige bijdrage aan een zuiverder ongevallenregistratie van kwetsbare deelnemers, waardoor ook gevaarlijke plekken beter in beeld komen?  

 

Antwoord: Theo Zeegers, Fietsersbond

'De overheid maakt de laatste jaren een terugtrekkende beweging op het gebied van verkeersstatistieken, zowel van mobiliteit als ongevallen. De politie maakt vooral processen-verbaal op in verband met verzekeringen; omdat deze bij ongemotoriseerde verkeersdeelnemers veelal niet spelen, zijn ongevallen met ongemotoriseerde verkeersdeelnemers bijzonder sterk ondergeregistreerd. Maar één op de twintig haalt de registratie! Hierdoor zit de kwetsbaarheid van voetgangers en fietsers al jarenlang in de dode hoek van bestuurders en politici. Het probleem is naar mijn oordeel niet gelegen in de techniek, maar in de ambitie van de overheid. In tijden van internet en apps is dat eenvoudig te regelen, als men maar wil. ‘Meten is weten’ is helaas ook in de ontkenning waar. De overheid zou deze handschoen zelf moeten oppakken.'

 

Antwoord Rijkswaterstaat

'Registratie van ongevallen gebeurt door de politie. Deze informatie wordt verrijkt met gegevens van onder andere ziekenhuizen en CBS. Wel wordt door diverse organisaties de mogelijkheid geboden om gevaarlijke locaties of situaties te melden. Burgers kunnen dus hun wegbeheerder attenderen op bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt. Voorbeelden daarvan zijn het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN en Meldpunt "Mijn slechtste fietspad" van de Fietsersbond. Deze organisaties analyseren de meldingen en brengen de informatie onder de aandacht bij partijen die er iets aan kunnen doen.'

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.