Parkeerplaats voor je deur (VK 5/2013)

maandag 2 september 2013 5 reacties 2249x gelezen

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan Jan Hofstra, gemeente Schiedam, maar zijn benieuwd of u dit probleem in uw gemeente tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer!

Vraag: de heer F. van der Zee, Schiedam

Ik bewoon een hoekhuis in een smalle straat in het oude centrum van Schiedam. In deze straat zijn vier parkeerplaatsen voor vergunninghouders gecreëerd. Deze komen deels uit op de stoep en straat. De belijning begint 120 cm van de voordeur. De meeste auto’s parkeren echter niet binnen deze belijning. Hierdoor kan ik soms mijn eigen voordeur niet goed in of uit. Handhaving heb ik hierop aangesproken, deze gedoogt echter het parkeren buiten de lijnen vanwege de parkeerdrukte. Mijn vraag is, zijn er wettelijke (landelijke) regels voor aanleggen van parkeervakken voor met name de gevel-afstand en de hoek van de straat? En zijn die hier ook goed toegepast?

 

Antwoord: Jan Hofstra, verkeerskundige gemeente Schiedam

‘Het centrum van Schiedam heeft zoals vele centra van historische steden beperkte parkeermogelijkheden. De situatie die geschetst wordt door de heer Van der Zee is niet uniek. De doorloopbreedte op het trottoir voldoet aan de minimumeis van 1.20 meter. Het situeren van een parkeervak minder dan 5 meter van het kruisingsvlak is eigenlijk niet wenselijk, vanwege artikel 24 van het RVV 1990 (parkeren op minder dan 5 meter van de kruising). Maaar vanwege het eenrichtingsverkeer ter plaatse is geen verkeer te verwachten van rechts, zodat het parkeren binnen de uitzichtdriehoek binnen 5 meter te rechtvaardigen valt.’ 


Reacties

Reacties

helen 18/01/2019 23:04

het kan nog zotter: een gemeente die parkeervakken binnen de 5 meter van een t-kruising wil maken, waarbij de linker straat ook nog eens versmald is, waaardoor het verkeer een uitrijdende automobilist te laat zal opmerken, zelfs met 30 km/u !
graag zou ik een (juridisch) standpunt willen of de gemeente dit wel mag doen ! het RVV belang verstijgt toch zgn parkeerprobleeem van eenn wijk ?

J W Bonda 07/06/2015 15:42

Betekent dit dat parkeren (en wellicht ook rijden) een afstand van minstens 1,20m tot de voordeur of gevel moet aanhouden?

Frans van der Zee 06/01/2015 14:45

Beste meneer de Korte, bedankt voor uw reactie. De auto die op 40 centimeter van mijn voordeur stond geparkeerd was een incident. Maar niet minder gevaarlijk of irritant. De wagen stond niet op zijn handrem en is zodoende naar mijn voordeur gerold. Èèn van mijn goede voornemens voor het nieuwe jaar is om inderdaad fotomateriaal te overleggen aan de gemeente Schiedam. De parkeerplaats is misschien geplaatst binnen de wettelijke normen. Maar in dit geval is het de handhaving die tekort schiet. Met vriendelijke groet Frans van der Zee

Mr. Roeland De Korte. Jurist Verkeer Gemeente Alphen aan den Rijn 18/12/2014 10:32

Uit hetgeen de heer Van der Zee schrijft begrijp ik, dat betrokkene zich er vooral over beklaagt, dat de doorloopbreedte van (zijn) voordeur tot de belijning van het parkeervak veel te klein is. Alhoewel wordt voldaan aan de minimumeis van 120 cm, blijkt in de prakrtijk, dat in sommmige gevallen deze doorloopbreedte slechts 40 cm is. Ik kan betrokkene adviseren om wederom contact op te nemen met de gemeente Schiedam om te vragen of de gemeente hierop wel kan handhaven. Op deze manier worden weggebruikers en vooral voetgangers gehinderd. Ik zou betrokkene willen adviseren om foto's van goede kwaliteit te maken en deze aan (de vakmedewerker van) de gemeente Schiedam te overhandigen. Dit kan als bewijsmateriaal dienen, Als blijkt, dat automobilsten/foutparkeerders structureel op een zodanige wijze buiten de lijnen parkeren, dat zij hiermee vooral de voetgangers duperen, dan kan de Gemeente Schiedam aan de hand van de kentekens van deze voertuigen verder actie ondernemen en deze automobilisten aanschrijven en/of handhaven. Als betrokkene met een dossier komt met goede foto's van deze foutparkeerders, dan kan de Gemeente daar dus verder mee aan de slag!

Frans van der Zee 16/12/2014 22:55

De situatie is ruim een jaar na de ingezonden vraag nog steeds hetzelfde. De doorloopbreedte van voordeur tot de belijning van het parkeervak voldoet aan de minimum eis van 1.20. Automobilisten die het niet zo nauw nemen parkeren nog steeds buiten de lijnen. Het "record" was 40 centimeter vanaf mijn voordeur.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.