Mag een gemeente nieuwe verkeersborden ontwikkelen en plaatsen?

maandag 17 december 2018 Jan Willem Kerssies 1 reactie 832x gelezen

De redactie van Verkeerskunde kreeg een persbericht van de gemeente Heerhugowaard over een nieuw geplaatst verkeersbord. Het nieuwe bord, met daarop een afbeelding van een oog, attendeert fietsers erop dat ze goed moeten opletten op het verkeer, ook al hebben ze voorrang. De redactie vroeg zich af in hoeverre het toegestaan is dat iedere gemeente nieuwe verkeersborden laat ontwikkelen en vervolgens plaatst? Kan dit zomaar? De helpdesk van de Vereniging Nederlandse Verkeersbord Fabrikanten geeft antwoord.

Steeds vaker zien we op allerlei plekken onbegrijpelijke combinaties van verkeersborden en onderborden staan. Niet alleen dat, maar steeds vaker worden er ludieke 'verkeersborden' geplaatst waar de Nederlandse wetgeving niet in voorziet. Het zijn de, helaas ook uitgevoerde, oprispingen uit het brein van allerlei (onkundige) wijkbewoners, raadsleden, wethouders en zelfs een keer de verkeerd geadviseerde minister van verkeer. Helaas treft ook de wegbeheerders (waterschappen, gemeenten en provincies) soms blaam.

Begin december 2018 ontstond er commotie over de hoeveelheid onjuist, onterecht en foutief geplaatste verkeersborden.

Het is bij wettelijk voorschrift verboden om het soort borden, waarover het persbericht van de gemeente Heerhugowaard gaat, te plaatsen. Zie daarvoor artikel 7 van het BABW, waarin imperatief is voorgeschreven dat géén andere verkeersborden mogen worden geplaatst dan die zijn opgenomen in de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

Bovendien is in artikel 2 van dit besluit een verbod opgenomen om verwarrende borden, van wat voor soort dan ook, in de openbare ruimte te plaatsen of daar te laten staan. Dit is ook strafbaar. Om  te voorkomen dat wijkbewoners eigenhandig dit soort bebording aan gaan brengen, dan wel op eigen houtje snelheidsbeperkingen of parkeerverboden in gaat stellen, staat er in artikel 1a dat alleen de wegbeheerder dit mag doen. Ook dat is strafbaar gedrag. 

Kort samengevat is het antwoord op de vraag 'kan dit zomaar' dus uitdrukkelijk: Nee! De vraag blijft wél of er nog kruid is gewassen tegen de ongebreidelde wildgroei, waar helaas ook sommige bordenfabrikanten gewoon aan meewerken.

Reacties

Reacties

Lisa Hustings 27/09/2019 09:59

Voor een opdracht vanuit mijn opleiding, zou ik graag wat meer informatie willen.
In onze wijk ligt een weg waar veel aanrijdingen plaats vinden. Het lijkt een voorrangsweg, maar is het niet. Stel dat we deze gevaarlijke verkeerssituatie zouden willen aanpakken. Door bijvoorbeeld er een voorrangsweg van te maken of duidelijker aan te geven met borden dat rechts voorrang heeft. Wie gaat daar dan over?

Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Een fijne dag en vriendelijke lach,
Lisa Hustings

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.