Links én rechts de rotonde op (VK 6/2013)

maandag 28 oktober 2013 5 reacties 3047x gelezen

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan Otto van der Leest, gemeente Amersfoort, maar zijn benieuwd of u dit probleem in uw gemeente tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer!

Foto: R. Mulder

Foto: R. Mulder

Vraag: de heer R. Mulder, Amersfoort

Als beroepsbuschauffeur zie ik dat fietsers zowel van links als rechts een rotonde op mogen. Een goed voorbeeld is het Eemplein in Amersfoort. Je kijkt links, rechts geeft alles voorrang, geeft gas. Voordat de bus in beweging is, zwalkt er nog een fiets linksom voor je langs. Het gaat een keer fout! Kan er iets veranderen aan deze voorrangsregel?

 

Antwoord: Otto van der Leest, woordvoerder gemeente Amersfoort

‘Op de rotonde mogen fietsers in twee richtingen fietsen. Verkeerskundig heeft dit niet onze voorkeur. We hebben hier toch voor gekozen vanwege de relatief grote omvang van de rotonde en het feit dat fietsers meestal de kortste route kiezen. Als wij de fietsers in één richting laten fietsen, is het zeer aannemelijk dat ze dit niet naleven. Wij denken dat de verkeerssituatie dan alleen maar onveiliger wordt. Om de situatie zo goed mogelijk te regelen, hebben wij duidelijke bebording geplaatst en markering op het fietspad aangebracht (fietssymbolen en pijlen). Hierdoor is voor alle weggebruikers goed zichtbaar dat fietsers de rotonde in twee richtingen mogen berijden.

De geringe ruimte tussen de toeritten voor autoverkeer, fietspaden en fietsstroken is niet optimaal. Helaas is er voor het substantieel verbeteren van deze situatie onvoldoende ruimte. Het blijft voor elke verkeersdeelnemer dus een kwestie van goed opletten.’ 


Reacties

Reacties

Kees Braam 22/09/2018 21:55

Naast het voorrangsbord voor fietsers is het kennelijk
niet nodig nog een bord nadering voorrangspunt te plaatsen bij nadering rotonde..
Haaientanden zijn al voldoende + rotonde verkeer heeft voorrang op rotonde.

m van Daelen 16/09/2016 13:48

vraag,,een rontonde inclusief fietspad,waar ik aan kom rijden en voor de rontonde staan hei tanden
op het fietspad,heeft dan alleen de fietser of alle verkeer op de rontonde voorang

Bram Schrijver 19/11/2015 00:29

Interessante stelling dat het veiliger zou zijn de fietsers die regels negeren vrij baan te geven. Rijden zonder licht, te hard rijden, rechts inhalen, inhalen waar het niet kan en mag,, ze doen het toch dus we laten het maar vrij ?? Ik lees vooral dat fietsers over het hoofd worden gezien, omdat ze op onverwachte plekken opduiken. Met oordopjes in.

Humberto 04/11/2014 08:53

Omdat fietsers toch vaak de richting op de rotonde negeren geef men ze maar vrij baan om te kiezen welke richting zij de rotonde opgaan in plaats hen te bekeuren.Laatst ook zo'n maloot voor mijn auto gehad je let overal op maar niet een bejaarde op een elektrische fiets die met een voor haar veel te hoge snelheid in eens op me af kwam in de tegenovergestelde richting die elk wel denkend mens niet verwacht.

Ton Braam 05/11/2013 08:24

Indien fietsverkeer in twee richtingen wordt toegelaten zou onder bord D1 ook een onderbord moeten komen (sommige wegbeheerders doen dit). Het BABW voorziet niet in deze mogelijkheid. Daarom zou het BABW op dit punt gewijzigd moeten worden en richtlijnen over de vormgeving.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.