Klopt het niet-rokenbord wel?

dinsdag 7 augustus 2018 redactie 2 reacties 256x gelezen

Vraag aan Verkeerskunde
“Ik heb geleerd dat een verbodsbord bestaat uit een rond bord met een orde rand. Als het verbod ophoudt, komt er een diagonale streep doorheen.  Als ik naar de ‘verboden te roken’-borden kijk dan betekenen ze toch eigenlijk "verboden om niet te roken"?

Antwoord Helpdesk Politieacademie:
“In de verkeerswetgeving is ervoor gekozen om de verbodsborden zo eenvormig mogelijk vorm te geven, rond en met een rode rand . Bij een aantal borden wordt het einde van het betreffende verbod, dan aangegeven doordat er drie diagonale zwarte strepen doorheen geplaatst zijn.

Bij de meeste borden die gebruikt worden om aan te geven dat daar een rookverbod geldt, wordt ook een rond bord met rode rand gebruikt, waar dan een diagonale rode streek doorheen loopt en waarin een brandende sigaret staat afgebeeld. Maar de borden die een rookverbod inhouden vallen niet onder de verkeerwetgeving. Voor verkeersborden geldt dat artikel 62 van het RVV aangeeft dat weggebruikers verplicht zijn gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod of een verbod inhouden. Wat verkeersborden betreft gaat het dan om de borden die genoemd worden in hoofdstuk A t/m H van bijlage 1 van het RVV 1990 (art. 4 BABW).

Het bord rookverbod komt dus niet voor in de verkeerswetgeving en de bepalingen met betrekking tot de vormgeving van verkeersborden gelden dus niet voor gebieden waar een rookverbod is.”

Jan Willem Ooms, Docent Politieacademie, Helpdesk verkeer


Reacties

Reacties

B. Winters 02/10/2018 21:55

Ik heb dezelfde vraag. Ik ben met een bord voor ons schoolplein aan het ontwerpen. Ik wil er het bord verboden voor bromfietsen op zetten. Die zijn er op het internet met en zonder rode streep er door. Welke is nu de juiste? en waarvoor is dan die andere?????

Peter Veringmeier 17/08/2018 09:15

Het bord verboden te roken is feitelijk geen verkeersbord wat de landelijke verkeersregels weergeeft, maar een bord wat een beleidsregel uit de Algemene Plaatselijke Verordening weergeeft. Hoewel menig wegbeheerder RVV-borden gebruikt voor de duiding van APV-verboden laat de wet dit niet toe. Om beleid uit de APV kenbaar te maken dient de wegbeheerder dan ook verplicht een andere vormgeving toe te passen.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.