Heeft de bus voorrang na de busbaan? (VK 2/2014)

maandag 17 maart 2014 5 reacties 3295x gelezen

Foto: M. Huybrechtse

Foto: M. Huybrechtse

Vraag: Martin Huybrechtse, Purmerend

‘Op de Churchillaan in Purmerend is een stukje busbaan met halte aangebracht. Ik vraag me af wie nu voorrang heeft bij het weer samenkomen op de normale rijweg. Er zijn namelijk ook bussen die niet halteren maar gewoon over het stukje busbaan rijden en dan invoegen in het verkeer. Volgens mij is hier sprake van het omgekeerde ‘Calimero-effect’: ik ben groot en jullie zijn klein. Ik zie regelmatig dat de situatie niet duidelijk is voor het verkeer. Mijn vraag daarom: wie heeft hier voorrang? 

 

Antwoord: Maarten Ligt, ANWB
‘Ik kan me voorstellen dat dit problematisch is. De voorrang is niet duidelijk geregeld. Aan bussen die binnen de bebouwde kom een halteplaats verlaten én hun richtingaanwijzer aanhebben, dient voorrang verleend te worden. Maar dit is een aparte strook met een streep aan het eind die zelfs als stopstreep is te beschouwen. Er staan ook geen borden bij die de voorrang regelen. Je kunt ook stellen dat de bus ter plaatse gaat invoegen en dus voorrang aan het verkeer op de doorgaande strook moet geven. Ik durf hier geen uitspraak te doen over wie bij een eventueel ongeval aan het langste eind trekt. Wellicht hebben lezers van deze rubriek zinnige tips, ze zijn van harte welkom!’ 

 


Reacties

Reacties

Maarten Ligt 17/01/2018 13:43

De situatie zoals u omschrijft kan ik me eerlijk gezegd niet goed voorstellen: als er aparte tram/busbanen zijn zal de halte toch vrijwel altijd langs die busbaan liggen.
Het feit dat een situatie als deze zoveel vragen oproept geeft aan dat het voor een argeloze weggebruiker zeker niet te begrijpen is. Een wegbeheerder zou hier toch rekening mee moeten houden en de situatie zodanig wijzigen dat de voorrangskwestie onomstotelijk duidelijk is. Bijvoorbeeld door haaientanden en eventueel borden aan te brengen kan al veel leed voorkomen worden

Frank Hemminga 17/01/2018 12:43

vraag: wat is voorrangssituatie als een bushalte naast gecombineerde tram/busbaan ligt en de bus wil invoegen op de tram/busbaan?

dwj Volkers 09/01/2018 13:06

Het lijkt mij een stuk eenvoudiger.
De weg loopt in dit geval van berm tot berm (voor zover zichtbaar).
De bus volgt de weg en de rest slaat af.
Stopstreep, invoegen etc hebben hier geen invloed op.
Bus gaat dus eerst.

W. van voorst 21/03/2014 06:56

in antwoord op de vraag zoals ik het op de foto kan zien: de rijstrook gaat links om de halte heen, de witte belijning links en rechts is een markering streep, dit benadrukt de loop van de rijstrook. De bus voegt in deze uit naar de halte en zal dus later weer invoegen op de rijstrook bij het overige verkeer. de bus rijdt hier over een volgens artikel 81 RVV apart weggedeelte. bij het wegrijden zal de bus zich moeten houden volgens artikel 54 RVV (wisselen van rijstrook) De bus is hier verplicht het overige verkeer voor te laten gaan. Indien de vluchtheuvel en de belijning er niet waren dan had het overige verkeer de bus bij het weg rijden voor moeten laten gaan.

Jan Willem Ooms, Politieacademie 19/03/2014 08:44

Het stukje busbaan maakt deel uit van dezelfde weg als de doorgaande rijbaan. Dat betekent dat wanneer een bus invoegt op de rijbaan, er geen sprake is van een voorrangsregel in de juridisch juiste betekenis van het woord (er is immers geen sprake van verschillende wegen: zie art. 15 RVV en art. 1 RVV, de begripsomschrijving: kruispunt). Om die reden zou plaatsing van bord B6 bij de invoeging dan ook niet logisch zijn. Het invoegen valt onder de in artikel 54 RVV genoemde bijzondere manoeuvres en daarbij moet de bestuurder van de bus het overige verkeer voor laten gaan.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.