De weg kwijt? (VK 3/2013)

maandag 29 april 2013 1 reactie 427x gelezen

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan Hanneke Derksen, Rijkswaterstaat, maar zijn benieuwd of u dit probleem in uw gemeente tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer!

 

Vraag: Gerlinde Molenaar, Vlaardingen 

‘Boven en langs de A20 ter hoogte van Schiedam is de bewegwijzering in slechte staat. De stukken vallen er af en sommige teksten zijn zelfs niet eens meer leesbaar omdat er letters zijn weggevallen. Hoe komt dat en waarom wordt bewegwijzering op zo’n belangrijke route niet tijdig vervangen?’ 

 

Antwoord: Hanneke Derksen, Rijkswaterstaat 

‘Het probleem is bekend bij Rijkswaterstaat. Dat de borden zo beschadigd zijn komt onder andere doordat op dit traject relatief veel werkzaamheden plaatsvinden waarvoor de borden afgeplakt worden. Bij het verwijderen van de afplaktape wordt vaak de folie beschadigd waardoor de leesbaarheid van de borden achteruitgaat.

Vervanging van oude borden vindt per traject plaats over een grote reeks van borden, omdat dan meteen het nieuwe bewegwijzeringsysteem kan worden ingevoerd met de pijlen omhoog en de weg maar eenmalig hoeft te worden afgezet. De bewegwijzering hier wordt waarschijnlijk dit jaar nog vervangen en op zijn laatst begin volgend jaar.’

 

Meer over dit onderwerp ook in de weekkrant Groot Vlaardingen van 24 juli 2013. Lees hier het artikel.


Reacties

Reacties

Mr. Roeland De Korte. Jurist Verkeer Gemeente Alphen aan den Rijn 13/05/2013 10:44

Het lijkt mij niet verstandig, als Rijkswaterstaat deze situatie van slecht leesbare of zelfs onleesbare bewegwijzering laat voortbestaan. Naar mijn mening neemt Rijkswaterstaat hiermee een onaanvaardbaar risico. Als de bebording of de bewegwijzering onleesbaar, onduidelijk , onjuist of onvolledig is, kan diegene, die hierdoor schade lijdt de wegbeheerder (Rijkswaterstaat) hiervoor aansprakelijk stellen. Dit op grond van artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek en/of artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Volgens mij is het een kerntaak van de Overheid om er voor te zorgen, dat bebording en bewegwijzering in een goede staat verkeren. Dat wil zeggen: in ieder geval duidelijk, leesbaar en zichtbaar zijn. Het gaat hier ook noiet om een bordje op een zandweg of iets dergelijks. Het gaat om een stuk weg langs de A20, een rijksweg. Ik verwijs naar mr. R.B.G. De Korte:"Snijden in het verkeersbordenwoud - Is dat goed of fout"?, Juli-september 2012

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.