Voorwoord: Wakker worden (VK4/2017)

vrijdag 25 augustus 2017 Nettie Bakker 49x gelezen

De Raad van Advies voor het Nationaal verkeerskundecongres kwam in juni bijeen om zich te buigen over het thema en het plenaire programma van het NVC 2017.

De unanieme conclusie: het is tijd voor een wake-up call. Er staat u wat te wachten: veel van het bekende verandert radicaal, zo niet disruptief, en maar weinig zal hetzelfde blijven; dé kenmerken van transitie.

Een transitie die plaatsheeft in de maatschappij, en doorsijpelt naar uw vakgebied en ook effect heeft op uw competenties en vaardigheden. Deze transitie valt niet meer te ontkennen, laat staan te stoppen.

Op tijd meebewegen is het advies. Op het NVC willen we u meenemen in het bewust worden van transitie, het bewust worden van wat dit betekent voor de thema’s leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid, en vooral: begrijpen wat dit betekent voor u.

Dat doen we niet alleen dit jaar, maar ook de komende vier jaar. We volgen zo samen met u de ontwikkelingen in de eerste moeilijke jaren van transitie. De jaren waarin het oude nog niet kan worden losgelaten en het nieuwe nog niet kan worden geïmplementeerd, dan wel er zo maar ineens is. Herinner UberPop, of denk aan de ‘strooifiets’.

Zien wat er gebeurt en op het juiste moment aanhaken is niet alleen het devies, maar vooral de kunst.

Twijfelt u over de vaart van transitie? Ontdek hoeveel nieuwe bewegingen, openingen en kansen er in dit nummer al worden benoemd, zoals nieuwe potenties voor fiets (dossier), een beweging naar inclusief ontwerp of pittige blogs.    

Mis het transitieprogramma niet op 2 november, of schuif al aan bij het NVC-precongresdiner.

Voorwoord Nettie Bakker


Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde
E nettie@verkeerskunde.nl
T 038-4606 394
M 06-510 70 112

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.