Voorwoord: Onderschatte basis (VK 1/2016)

dinsdag 16 februari 2016 Nettie Bakker 52x gelezen

Wat is onze basismobiliteit en waarom kiezen mensen voor verkeerskunde? Twee opmerkelijk onderschatte kernvragen die in dit nummer aan de orde komen.

Lopen, in verkeerskundige termen, voetgangeren, vormt de eerste, tussenliggende en laatste modaliteit van ieders dagelijkse mobiliteit. Je loopt immers naar je fiets, auto of OV-halte en daar vandaan uiteindelijk weer naar huis. Geen speld tussen te krijgen. Wat we weten van deze basismodaliteit? Nog minder dan van fiets. In Nederland is amper wetenschappelijke kennis over voetgangers en voetgangersbeleid staat nog niet eens in de kinderschoenen. Reden te meer om het dossier ‘Voetgangers’ deze keer te spellen. ‘Back to basic’ betekent hier het herontdekken van een goudmijn aan verkeerskundige en economische oplossingen voor drukke steden.

De tweede vraag is: Wat bezielt mensen om verkeerskundige te worden en te blijven? In dit nummer start een zoektocht naar de drijfveer van vakgenoten om zich professioneel in te zetten voor maatschappelijke mobiliteit. Een vraag die vergelijkbaar ‘vanzelfsprekend’ is als de aandacht voor ‘lopen’. En leveren de antwoorden ons iets op?

Dat denk ik wel. De eerste bijdragen aan deze nieuwe rubriek ‘Wat bezielt u?’, schetsen mij een onuitwisbaar beeld van het maatschappelijke belang van dit vakgebied. Is dat belang vervolgens evenredig aan de positie van dit vakgebied in het brede maatschappelijke bestel? Of bungelt het er - net als lopen - wat onzichtbaar bij, of achteraan? Hoeveel weggebruikers weten dat er verkeerskundigen bestaan en wat zij voor hen doen? En hoeveel mensen zullen daarom voor dit vakgebied kiezen?

‘Wat bezielt u’, een rubriek die handvatten kan bieden voor een betere positie van het vakgebied en voor de werving van studenten. Doet u ook mee en deelt u uw drijfveren?

 

Nettie Bakker, hoofdredacteur
Nettie@verkeerskunde.nl

Voorwoord Nettie Bakker


Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde
E nettie@verkeerskunde.nl
T 038-4606 394
M 06-510 70 112

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.