Voorwoord: Interessante wendingen, nieuwe relaties

vrijdag 31 maart 2017 94x gelezen

Christiaan Kwantes voorspelde in de laatste Verkeerskunde van vorig jaar een bijzondere wending in de traditionele verkeerskundige relaties: de verkeerskundige als frontspeler in het stadsplanningsproces, in plaats van de - vaak ‘nare’- rekenmeester achteraf, die franje wegcijfert uit een stadsontwerp of, nog erger, aanvult met design-ontwrichtende verkeersdrempels, markeringen of andere verkeersveilige elementen.

Spraakmaker Mario Jacobs, wethouder in Tilburg, stipt in dit nummer een even interessante wending aan in de relatie tussen mobiliteit en ethiek. Vanuit zijn filosofische achtergrond, valt het Jacobs op dat er in de toegepaste ethiek reële vraagstukken uit de mobiliteit aan de orde komen. Voorbeeld: er zit een gezin met twee kinderen in een zelfrijdende auto en er steekt plotseling een schoolklas kinderen over, wat doet die auto? Het antwoord op zulke vragen zal er moeten komen, zodat de algoritmes voor deze auto’s kunnen worden bepaald.

 

Jacobs boort vervolgens een filosofische bron aan, als we hem vragen naar de relatie mobiliteit en economie. ‘Je slaat alles plat als je alleen naar economische waarden kijkt. Liefde kun je niet uitdrukken in euro’s, bestaat het dan niet? De filosoof Habermas maakt onderscheid tussen systeemwereld en leefwereld. Als je de leefwereld door een economische bril bekijkt en je alles in een economisch systeem probeert te duwen, dan is de mens geen mens meer maar een ding.’

 

Wie nóg meer wil leren over de ethisch-filosofische kant van mobiliteit, mag zich alvast verheugen op het eerste maatschappelijke debat over ‘rechtvaardige mobiliteit’ met onder andere Karel Martens, dat op 12 april plaatsvindt aan de TU Delft. Er is maximaal plaats voor vijftig deelnemers en de aanmeldingen komen al binnen. Deelname is gratis. Kijk op www.bereikbaarheidvooriedereen.nl voor meer informatie.

 

Ten slotte in deze Verkeerskunde: een verrassend rechtstreekse wending van verkeerskundigen tot de politiek!

 

Nettie Bakker, hoofdredacteur

nettie@verkeerskunde.nl

Voorwoord Nettie Bakker


Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde
E nettie@verkeerskunde.nl
T 038-4606 394
M 06-510 70 112

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.