VOC vaart nieuwe koers

maandag 6 februari 2017 Guus Puylaert 90x gelezen

De Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC). De vereniging wil zich onderscheiden als structurele belangenbehartiger op het gebied van mobiliteit en infrastructuur voor gemeenten. Daarom heeft de vereniging een brochure naar tal van Nederlandse gemeenten verstuurd: ‘Samen werken aan lokale bereikbaarheid’.

Tot nu toe richtte het VOC zich vooral op de beleidsthema’s ‘openbaar vervoer’ en ‘doelgroepenvervoer’. Afgelopen januari hebben de 26 deelnemende gemeenten echter besloten dat de vereniging zich op een breder scala van mobiliteitsonderwerpen gaat richten.

“Het ontbreekt gemeenten aan een overkoepelende belangenbehartiger die zich richt op mobiliteitsbeleid. Mobiliteit en infrastructuur staan niet meer vanzelfsprekend op de agenda van de VNG”, zo staat in de folder te lezen. “Veel gemeenten geven aan behoefte te hebben aan structurele vertegenwoordiging en strategische samenwerking op het gebied van mobiliteit en infrastructuur”.

Onderscheiden
De VOC wil een rol spelen bij de belangenbehartiging en advisering van gemeenten over een breder palet aan mobiliteitsonderwerpen. Daarom benadert de vereniging meer Nederlandse gemeenten om zich aan te sluiten. De VOC start met de ondersteuning van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO), waarin de ontwikkelingen van parkeren, verkeersveiligheid, fietsbeleid, enzovoorts.

Omdat zo’n overkoepelende vertegenwoordiger er nog niet is, heeft VOC de handschoen opgepakt, zo staat te lezen. De VOC gaat graag met gemeenten in gesprek om te bekijken wat de partij voor gemeenten kan doen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.