Visie van wethouders

woensdag 11 april 2012 159x gelezen

Frits Lintmeijer, wethouder Utrecht   

Fietsen is zo’n succes, waar laten we ze allemaal?

‘In Utrecht overleeft de fiets de bezuinigingsgolf zeker. Er is raadsbreed draagvlak voor een extra investering van 20 miljoen voor de fiets in de komende 4 jaar. Speerpunten zijn het verbeteren van de hoofdfietsroutes regio - stad, het oplossen van knelpunten in de stad en uitbreiding van de stallingsmogelijkheden. Er fietsen nu zoveel mensen, dat we nu zitten met de vraag ‘waar laten we die fietsen allemaal? Een casestudie buigt zich over een beheersplan voor 22.000 stallingsplaatsen rond het station.' 

 

Kees van Dalen, wethouder Houten

Fietsbeleid wordt in de gemeenteraad breed ondersteund

‘Het fietsbeleid wordt in de gemeenteraad breed ondersteund en zal de huidige bezuinigingsgolf zeker overleven. Sterker nog: juist in deze tijd worden veel voorzieningen voor fietsers gerealiseerd en werkt de gemeente aan een nieuwe Bereikbaarheidsvisie met een prominente plaats voor de fiets.’  

 

Pieter Treep, wethouder Kampen

Fiets is hoofdvervoermiddel

'In Kampen wordt veel gefietst. Dat is mede te danken aan het gemeentelijke beleid om doorgaande fietsroutes te creëren tussen de wijken en richting binnenstad. Deze routes hebben bijna overal voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Aan het verkeersbeleid, waarbij de fiets gezien wordt als het ‘hoofdvervoermiddel’, wordt – ondanks de bezuigingsgolf – niet gesleuteld. Voorbeeld is het doorzetten van de plannen voor de afronding van de fietssnelweg Kampen-Zwolle.’ 

 

Jeannette Baljeu, wethouder Rotterdam

Fiets komt er voorlopig goed vanaf

In Rotterdam hebben we zojuist de aanbesteding afgerond voor een ondergrondse stalling voor 5200 fietsen als onderdeel van het nieuwe Rotterdam Centraal Station. We investeren hierin – en in regionale fietsroutes – omdat we willen dat de fiets goed gebruikt wordt in Rotterdam. Met dit soort projecten komt de fiets er voorlopig nog goed vanaf.’

 

Gerard IJff, wethouder Roermond

Mogelijk krijgt de fiets indirect te maken met bezuinigingen

‘In Roermond is er van links naar rechts, draagvlak in de gemeenteraad voor het fietsbeleid.

We richten ons specifiek op: fietsen naar de binnenstad in plaats van autorijden, veilig  fietsen naar school, vooral naar de middelbare school en kijken naar de recreatieve fietspaden. Voor Roermond zijn dat fietspaden naar het omringende achterland en met name naar het Nationale Park de Meinweg. We hebben over bezuinigingen gesproken, maar daarbij kwam de fiets niet aan de orde. Mogelijk dat de fiets er indirect mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld als gevolg van versoberde aanpak van wegen.’ 

Inhoud laatste dossier

Stadsdistributie

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Stadsdistributie

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

  • Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het...
  • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
  • City Logistics Game toont duurzame stadslogistiek Doordat goederenstromen in steden nog vaak gefragmenteerd zijn, is de stadslogistiek niet efficiënt en daarmee een aanslag op het stedelijke milieu. Door volumestromen te...
  • Stormprotocol voor Markerwaarddijk Op de Markerwaarddijk (Lelystad-Enkhuizen) gold tot voor kort één stormmaatregel: de dijk ging dicht voor alle verkeer vanaf windkracht 10. Sinds de inwerkingtreding van een...
  • Opkomst (e-)cargofietsen in de stadslogistiek: zegen én zorg Stadslogistiek staat voor belangrijke uitdagingen: ten behoeve van een gezond leefklimaat is het gewenst om stadslogistiek (nagenoeg) emissievrij te maken. Tegelijkertijd groeit...

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.