VIA

'Altijd een stap vooruit'

Vestigingsadres Rembrandterf 1
5261 XS VUGHT

Contactgegevens T (073) 657 91 15
E-mail 1 - E-mail 2 - Website

VIA bv 

Bij verkeerskundig ICT-bureau VIA brengen we de situatie van buiten op de weg naar binnen op uw scherm. Dankzij de VIA software krijgt u duidelijk en snel inzicht in de actuele verkeerssituatie. Daarnaast onderzoekt u met de gegevens van voorgaande jaren hoe de verkeersveiligheid in uw beheersgebied verder kan worden verbeterd.

 

Door met diverse partners samen te werken beschikken we over unieke data, slimme toepassingen en gerichte trainingen om u te ondersteunen bij uw werk. De VIA software is als het ware een digitale assistent die u helpt bij de werkzaamheden op het gebied van verkeersveiligheid zodat u snel de juiste antwoorden heeft op alle vragen.

Diensten: Software

Uw digitale assistent

De VIA Software werkt als een persoonlijke digitale assistent. U krijgt inzicht in gegevens uit het verleden zodat beleid met statistiek kan worden onderbouwd. Daarvoor verzorgen we naast ongevallen ook informatie over snelheden, wegkenmerken. Dankzij de combinatie van gegevens kunt u locaties, routes en doelgroepen selecteren die aandacht verdienen, zoals black spots of kwetsbare verkeersdeelnemers.

De actuele gegevens geven daarbij een belangrijk signaal af zodat u prioriteiten kunt stellen en daar waar nodig direct op kunt inspelen. U bent goed geïnformeerd en neemt objectief onderbouwde beslissingen. Op die manier kan budget dat voorhanden is zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Naast de overzichtelijke software en unieke databestanden onderscheidt VIA zich door de persoonlijke support die bij de software wordt geleverd. Zo verzorgt VIA een actieve rol in de implementatie van de software en de optimalisatie van het gebruik. We stimuleren u waar nodig zelfs om anders te gaan werken. Daarbij kunt u zowel digitaal als telefonisch terecht bij onze helpdesk. VIA biedt een oplossing bij problemen en legt haar oor actief te luisteren om de inzet van software, educatie en initiatieven verder te verbeteren.

Aantal medewerkers

totaal 8
 

Contactpersoon

Erik Donkers, algemeen directeur

erik.donkers@via.nl

Ook uw bedrijfsprofiel op de site?

Plaatsen van een bedrijfsprofiel met logo kost
€ 500,- excl BTW per jaar. Meer weten?

Mail naar Edwin Benning

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.