Verkeersveiligheidscoalitie: ‘Smartphonegebruik in verkeer moet veiliger'

woensdag 6 september 2017 Guus Puylaert 131x gelezen

Tijdens de derde editie van het Verkeersveiligheidsdiner op 6 september ondertekent de ‘Verkeersveiligheidscoalitie’ het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’, aangevuld met gedragscode. Hierin spreken de 41 betrokken partijen af dat ze er samen voor zorgen dat het verkeerd/onveilig gebruik van smartphones drastisch afneemt.

Smartphonegebruik in de auto moet minderen, vindt de Verkeersveiligheidscoalitie

Smartphonegebruik in de auto moet minderen, vindt de Verkeersveiligheidscoalitie

De ondertekening van het convenant is een van de onderdelen van de derde editie van het ‘Verkeersveiligheidsdiner’, dat op 6 september wordt gehouden op het hoofdkantoor van de ANWB. 

De Verkeersveiligheidscoalitie bestaat uit onder andere de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Team Alert, Nederland ICT en het ministerie van IenM. Ook werkgevers, overheden, verzekeraars en maatschappelijke organisaties zullen het convenant ondertekenen.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu: “We zien het overal om ons heen: slingerende fietsers en auto’s doordat we afgeleid zijn. Dat dat gevaarlijk is hoef ik niet te zeggen. Daarom is het geweldig”.

Smart Mobility Community
Het uitgangspunt van het convenant vormt de position paper 'Verkeersveilig gebruik van smart devices én Smart Mobility', dat op 4 september werd gepubliceerd door de Smart Mobility Community. U kunt deze position paper hier downloaden

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.