Verkeerskundige - BAR-gemeenten

vrijdag 16 november 2018 175x gelezen

Bedrijf

BAR-gemeenten

Locatie

Ridderkerk

Functieomschrijving

Het domein Ruimte gaat over vraagstukken op het ruimtelijke gebied, zoals wonen, grondbeleid, water, milieu en recreatie. Veel van die vragen hebben meer dan alleen ruimtelijke aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de samenhang met economie. Samen met collega's van andere afdelingen, met inwoners en externe partijen zoeken we naar de beste oplossingen. En met de Omgevingswet op komst pakken we die rol nog nadrukkelijker. We tonen lef, denken in kansen en zoeken de grenzen op. De drie gemeenten verenigd in de BAR-organisatie zoeken een:

 
VERKEERSKUNDIGE
(Voor 36 uur per week)

 


Wat ga je doen?
Officieel is je functie verkeerskundige, maar binnen onze gemeenten past mobiliteitskundige beter. In het toekomstig mobiliteitsbeeld ruimen we steeds meer een prominente plek in voor het openbaar vervoer (samen met onze regiopartners) en de fiets. Dit doen we, als drie gemeenten binnen de invloedssfeer van een stad als Rotterdam. Veel inwoners werken daar. Dat leidt tot extra autoverkeer. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Infrastructurele projecten zijn één oplossing, meer inzetten op educatie en gedrag veelbelovende alternatieven.

De fiets draagt trouwens niet alleen maar bij aan de verlaging van de druk op het hoofdwegennet. Het is ook een duurzaam vervoermiddel én onze inwoners blijven er gezond bij. Met die achtergrond ga je je werk doen als verkeerskundige, op een integrale manier. En wat je werk nog extra afwisselend maakt: je bent de ene dag in de weer voor Ridderkerk, de volgende dag werk je aan een plan in Albrandswaard en overmorgen ligt Barendrecht op je bureau.

Profiel kandidaat

Je functie valt in drie delen uiteen: adviseren bij projecten, het verkeers- en mobiliteitsbeleid uitvoeren en voorlichting. Je bent een belangrijke schakel binnen het BAR-brede team Verkeer. Dat bestaat uit meerdere verkeerskundigen, afkomstig van de afdelingen Ingenieursbureau (waar jouw functie onder valt), Advies Ruimte en Strategie. Het team geeft integrale adviezen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit.
 
Verkeersadvisering in ruimtelijk-economische projectteams
In projectteams – intern, maar ook extern – werk je mee aan bijvoorbeeld de ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijke plannen. Jouw rol: je expertise naar voren brengen als het gaat om de effecten van die ruimtelijke plannen. Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer en het langzaam verkeer? Passen plannen wel in onze visie op het OV- beleid en de fietspromotie? Hoe zit het met parkeren, is verkeersveiligheid een issue? Je kunt gevolgen niet alleen goed duiden, maar ook alternatieve vormen van mobiliteit aandragen. Waar nodig draag je bij aan ruimtelijke projecten door verkeerskundige deelplannen uit te werken.

Je stelt verkeersbesluiten op en draagt zorg voor de juiste documentatie en publicatie hiervan. Incidenteel haak je aan bij beroep- en bezwaarprocedures en ondersteun je met jouw kennis onze jurist.

Uitwerking verkeers- en mobiliteitsbeleid
Voor het uitvoerend beleid in het kader van verkeer, vervoer en mobiliteit kloppen we bij jou aan: je adviseert en stelt beleid op. Adviezen fundeer je met onderzoek en data. Bij lokale verkeersplannen weet je de ruimtelijke en economische impact goed af te wegen met het belang van ons verkeers- en mobiliteitsbeleid. Bij verkeerskundige meldingen ben je contactpersoon voor inwoners, ondernemers en andere partners. Regelmatig zit je met de wethouders verkeer (ja, drie!) om de tafel.

Voorlichting aan inwoners, ondernemers en belanghebbenden
Staan er verkeersplannen of -maatregelen op stapel of zijn er meldingen uit de omgeving vanuit belanghebbenden? Als verkeerskundige weet je hoe je inwoners, ondernemers en anderen daarover moet informeren. Bij vragen heb je een helder antwoord, staan belangen tegenover elkaar dan weet je constructieve oplossingen aan te dragen. Nog een extra dimensie van je voorlichtende taak: scholen en ouderen attent maken op het belang van veilig verkeer.

Aanvullende informatie

Wat vragen wij van je?
Je hebt een verkeerskundige opleiding op hbo-niveau met minimaal enkele jaren werkervaring, óf je brengt als MBO-er ruime werkervaring in. Je hebt een brede visie op mobiliteit, en je bent maatschappelijk en politiek geïnteresseerd. Continu volg je de landelijke ontwikkelingen op je vakgebied en blijf je bij.  Verder vinden we het belangrijk dat je beschikt over goede contactuele eigenschappen met een heldere en bondige stijl van praten en schrijven. Als je iemand bent die kunt verbinden, ondernemend bent, je goed kunt inleven en gaat voor resultaten heb je ook de competenties die we zoeken.
 
Wat hebben wij jou te bieden?
Je hebt aan de BAR-organisatie een inspirerende werkgever. We zijn nog volop in ontwikkeling sinds we in 2014 ambtelijk zijn samengevoegd. Hierdoor krijg je ruimte om nieuwe wegen te verkennen, processen te verbeteren en te pionieren. Dit biedt jou veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Iets waar wij je graag in faciliteren. We doen veel aan opleiding en ontwikkeling en stimuleren mobiliteit, onder meer via onze eigen BAR-academie en het COM. Je hebt ruimte om te werken waar en wanneer je wilt.

We bieden een dynamische functie voor 36 uur per week. De functie is ingedeeld in schaal 10 volgens de CAO CAR/UWO. Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (17.05% van het brutosalaris), deelname aan de ABP-pensioenregeling, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en ouderschapsverlofregeling.
 

Contact

Interesse?
Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel en de functie spreekt je aan:


Solliciteer dan online

 

voor 30 november a.s.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mario Burger, afdelingshoofd Ingenieursbureau, op telefoonnummer 0180 698 368. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkelingen Mobiliteit via COM@bar-organisatie.nl.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.