Programma

Tijdens de discussie op dinsdag 12 maart 2013 kwamen de volgende stellingen aan de orde:

 

Thema A: Onderwijs/Opleidingen
Discussieleider: Mike Bérénos (AVB Mobiliteit en Onderwijs)
•             Verkeerskunde is geen vak meer
•             Verkeerskunde moet periodiek herijken

 

Thema B: Mobiliteit en Maatschappij

Discussieleider: Bert van Wee (Hoogleraar Transportbeleid TU Delft)
•            De verkeerskundelobby schittert door afwezigheid
•            De ervaring/mening (feedback) van de weggebruiker kan de verkeerskundige kennis verrijken en aanscherpen.

 

Thema C: Verkeer en Mobiliteit in het werkveld
Discussieleider: Hans Jeekel (Topadviseur Kennis en Innovatie RWS)
•            Verkeerskundigen kunnen niet integraal werken
•            Je krijgt wat je uitstraalt

 

 Programma

17.00 – 18.00 uur: ontvangst en buffet
18.00 – 18.05 uur: Welkom door dagvoorzitter Ruben Loendersloot
18.05 – 18.20 uur: Presentatie historie verkeerskunde door Marcus Popkema
18.20 – 18.50 uur: Toelichting stellingen door de discussieleiders
18.50 – 19.00 uur: Korte pauze
19.00 – 19.30 uur: Discussieronde 1 aan verschillende discussietafels
19.30 – 19.45 uur: Intermezzo
19.45 – 20.15 uur: Discussieronde 2 aan verschillende discussietafels
20.15 – 21.00 uur: Onder genot van borrel: terugkoppeling discussie door discussieleiders en reacties

 

Het vakdebat wordt gesponsord door
Kivi Niria

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.