Verkeerskundeprijs

Kasper Wienk en Eddie Wienk hebben de Verkeerskundeprijs 2011 gewonnen met hun scriptie:

‘Een duurzaamheidstoets voor mobiliteitsbeleid van lagere overheden'

 

Lees hier het juryrapport

 

Dit jaar waren vier scripties genomineerd voor de Verkeerskundeprijs:

 

Windesheim

Eddie Wienk en Kasper Wienk, ‘Een duurzaamheidstoets voor mobiliteitsbeleid van lagere overheden' / bijlage 1: documentanalyse /bijlage 2: interviews

 

NHL 

Jelmer Brandenburg en Jurgen Etten, 'Herinrichting van de kruising Stationsweg – Vogelzang – De Lange West' / 'Vermijdingsgedrag kruising De Kaden – Torenstraat – De Drift'

 

NHTV

Gert-Jan Hoitink, 'Maatschappelijk Verantwoord Vooruit' Een onderzoek naar de mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij openbaar vervoerbedrijven en de verslaglegging daarover

R.A. van der Griend en W.J.A. Siemonsma, Introducing Sustainable Urban Transport. A case of Kampala, Uganda 

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.