Verkeer juridisch medewerker - gemeente Kerkrade

dinsdag 5 september 2017 128x gelezen

Bedrijf

Gemeente Kerkrade

Locatie

Kerkrade

Functieomschrijving

De gemeente Kerkrade is een ambitieuze werkgever, die werkt voor de stad en haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Werken voor de gemeente Kerkrade betekent werken voor een bestuur dat rond de 46.000 Kerkradenaren vertegenwoordigt.

 

Bij de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Stedelijke Ontwikkeling, is per direct de functie (takenpakket) vacant van:

 

Verkeer juridisch medewerker (1,0 fte/36 uur per week)

 

 

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling bestaat uit twee clusters. Het cluster Gebiedsontwikkeling en Projecten en het cluster Beleid en Ontwikkeling. De functie is vacant binnen laatstgenoemd cluster.

 

Dit takenpakket is vacant als gevolg van de uitstroom van onze juridisch adviseur met ingang van 1 oktober 2018. We zijn dan ook verheugd dat de pensionaris en de opvolger een tijdje samen kunnen werken. Kennisbehoud en goede overdracht van werkzaamheden staan hoog in het vaandel in Kerkrade. Door dit takenpakket nu vacant te stellen, kan de kennis worden doorgegeven aan jou als nieuwe collega vanuit het principe 'meester-gezel'.

 

Functie-informatie

 

Als verkeer juridisch medewerker behandel je uiteenlopende verkeerskundige vraagstukken van bewoners, bedrijven, collega’s en bestuur. Je werkt mee aan een robuust en veilig verkeerssysteem. Het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving maakt dat je werkt in een dynamische omgeving aan meerdere praktische en beleidsmatige opdrachten, waarbij integraal denken en gevoel voor politieke verhoudingen van groot belang is. Samenwerken met andere disciplines binnen de eigen organisatie, externe organisaties en burgers, is daar onderdeel van. Je draagt als verkeer juridisch medewerker onder andere bij aan de opgave bij gebiedsontwikkeling, inpassingsvraagstukken, hoofdinfrastructuur en openbaar vervoer. Dat vraagt dat je probleemsituaties kunt analyseren en van oplossingen kunt voorzien.

 

Wat ga je doen?

 • Juridische procedures binnen verkeer- en vervoersprojecten behandelen (voorbereiden en doorlopen);
 • Meldingen op verkeersgebied behandelen en hierover adviseren;
 • Adviseren over verkeerskundige maatregelen, verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
 • Verkeerskundige belangen behartigen bij gebiedsontwikkelingen (zitting nemen in projectgroepen);
 • Ondersteunen van de beleidsadviseur Verkeer en Vervoer bij het opstellen van verkeersbeleid;
 • Opstellen van verkeersbesluiten;
 • Vertegenwoordiging van de gemeente in geschillen bij Centrale Bezwaarschriften Commissie en rechtbank;
 • Zitting nemen in de Werkgroep Verkeer.

 

Deze taken doe je (in het eerste jaar) onder mentorschap van onze juridisch adviseur, maar daarnaast werk je ook nauw samen met onze beleidsadviseur Verkeer en Vervoer en administratief juridisch medewerker Verkeer.

Profiel kandidaat

Functie-eisen

Je bent iemand die initiatieven neemt, vlot nieuwe zaken oppakt en stevig in je schoenen staat.

 

Daarbij heb je nodig:

 • Afgeronde hbo- of universitaire opleiding, bij voorkeur op het gebied van verkeer en vervoer (bijvoorbeeld Verkeerskunde) of eventueel in algemeen juridische zaken;
 • Kennis en (enige) ervaring op verkeers- en/of vervoersgebied;
 • Accuratesse, stressbestendigheid en zelfstandigheid;
 • Goede sociale en communicatievaardigheden; zowel intern als extern en in het bijzonder in conflictsituaties;
 • Overtuigingskracht;
 • Gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, de Duitse taal is een pre;
 • Civieltechnisch onderlegd is een pré.

Aanvullende informatie

Aanbod en arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving waar goede regelingen zijn om privé- en werksituatie te combineren. Je krijgt voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en hebt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, variabele werktijden en mogelijkheden voor opleiding. De inpassing in het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring.

 

Afhankelijk van je huidige aanstelling kan er sprake zijn van:

 • Collegiale doorleen;
 • Inhuur door tussenkomst van Driessen HRM;
 • Ambtelijke aanstelling (de aanstelling is tijdelijk bij wijze van proef voor de duur van 1 jaar, waarna bij voldoende functioneren een vaste aanstelling volgt).

 

Informatie over de gemeente Kerkrade

Voor algemene informatie over de organisatie van de gemeente Kerkrade wordt verwezen naar de site www.kerkrade.nl

Contact

Ben je geïnteresseerd?

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Sluit je cv goed aan bij deze functie? Reageer dan voor 18 september 2017.

 

Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die:

 • Via de site www.igom.nl zijn ingediend.
 • Op tijd zijn ingediend en compleet zijn met een motivatie en cv.
 • Uitsluitend kandidaten die uitgenodigd worden voor een eerste gesprek worden hiervan op de hoogte gebracht. Afwijzingen volgen pas als de selectieprocedure is afgerond.

 

Procedure

Voor een toelichting op de functie kun je contact opnemen met het hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling, de heer T. Passau  (tel.nr. 14 045) en/of het plaatsvervangend hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling, mevrouw J. Brouns (tel.nr. 14 045).


Heeft u vragen over de procedure, neem dan contact op met de personeelsadviseur, mevrouw M. Bours-Jongen (tel.nr. 14 045).

 

De selectie is als volgt: 

De geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de selectiecommissie (afdelingshoofd, plaatsvervangend afdelingshoofd en personeelsadviseur). Aansluitend aan dit gesprek vindt vervolgens een gesprek met een aantal medewerkers van de afdeling plaats (Juridisch adviseur, Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer en Administratief juridisch medewerker).

 

Voor het eerste gesprek (oriënterend gesprek) is woensdag 27 september 2017 van 9.00 – 11.00 uur en vrijdag 29 september van 9.00 tot 11.00 uur gereserveerd. Wanneer je 21  september 2017 geen uitnodiging voor een gesprek hebt ontvangen, behoor je niet tot de eerste selectie. Afwijzingen volgen pas als de selectieprocedure is afgerond.

 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.