Van inspecteur naar eerste man op de weg

dinsdag 17 april 2012 223x gelezen

De voormalige weginspecteur nu in actie als publieksvriendelijke verkeersregelaar

De voormalige weginspecteur nu in actie als publieksvriendelijke verkeersregelaar

Voortvloeiend uit de ontwikkeling van professioneel incidentmanagement op het Nederlandse hoofdwegennet, worden sinds zes jaar voormalige weginspecteurs opgeleid voor een nieuwe taakstelling. Naast beheer en onderhoud worden deze professionals bijgeschoold voor de taak van publieksvriendelijke verkeersregelaar.

 

De aanleiding voor deze praktische leerlijn was de verbreding van het takenpakket van de weginspecteur veroorzaakt door de toename van het verkeer en van incidenten op het hoofdwegennet. Daarnaast is de rol van de politie ten aanzien van het verkeer aan het veranderen. Tegelijkertijd veranderde Rijkswaterstaat in een publieksgerichte organisatie. Frans Jorna, programmamanager voor incidentmanagement bij het verkeerscentrum Nederland legt uit: ‘Na deze cursus, die intussen door 500 weginspecteurs is gevolgd, zijn de nieuwe professionals in staat de eerste veiligheid te creëren bij incidenten. Naast het regelen van verkeer zijn zij vooral getraind in houding gedrag en communicatie.’

 

In 40 weken volgt de weginspecteur een leerlijn operationeel verkeersmanagement. Als resultaten noemt Jorna: ‘In 35 procent van de incidenten is de weginspecteur nu sneller ter plaatse, merkt de weggebruiker een snellere afhandelingstijd van een incident en worden er positieve reacties gegeven door weggebruikers als ze door de weginspecteur geholpen zijn.’

Deze cursus is binnen Rijkswaterstaat geborgd en kent ook nascholing. Maar om de leerlijn ook in de toekomst goed aan te laten sluiten bij de verdere ontwikkelingen en nieuwe eisen rondom incident management, is meer nodig. Zo stelt de Wet Tunnelveiligheid eisen aan het multidisciplinair trainen en oefenen. Jorna: ‘Om deze en meer eisen op het gebeid van crisisbeheersing en incidentmanagement op multidisciplinair vlak zeker te stellen is nauwe samenwerking met de ketenpartners vereist. Hiertoe wordt samenwerking gezocht met het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het onderbrengen van de leerlijn bij de Academie voor Crisisbeheersing van het NIFV. Hierdoor worden de (IM) opleidingen multidisciplinair afgestemd, wordt versnippering voorkomen en kan er terugkoppeling vanuit de praktijk plaatsvinden. Op deze manier worden op een publieksvriendelijke manier vele voertuigverliesuren voorkomen als gevolg van incidenten.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.