Vakspecialist Verkeer en Vervoer - gemeente Gemert-Bakel

donderdag 31 mei 2018 241x gelezen

Bedrijf

Gemeente Gemert-Bakel

Locatie

Gemert

Functieomschrijving

Ben jij diegene die in staat is om cyclisch te denken en graag wil werken in een omgeving waarin vragen uit de samenleving, technische mogelijkheden en politieke ambities samensmelten?

 

Vakspecialist Verkeer en Vervoer

 

Het betreft een structurele formatieplaats voor 36 uren per week.

 

Gezamenlijk met de overige vakspecialisten vorm je het cluster beheer.

 • Als vakspecialist verkeer en vervoer draag je bij aan de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. We willen graag beter inzicht krijgen in ons verkeersnetwerk, bijvoorbeeld door verkeersmanagement. 
 • Je beoordeelt verkeerskundige en ruimtelijke plannen aan de hand van gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen. Meldingen en klachten van inwoners, wijkbeheerders en de politiek komen bij jou binnen. Het is jouw taak om deze beheersmatig te beoordelen en daarop te adviseren.
 • Je neemt deel in multidisciplinaire werkgroepen. Je behartigt in deze werkgroepen de verkeerskundige aspecten. Je bent in staat om verkeerskundige afwegingen goed te verwoorden en met de andere vakspecialisten van het team tot integrale oplossingen te komen. Je presenteert de verkeerskundige onderdelen van herinrichtingsplannen bij participatie- en inspraakavonden. Je doet voorstellen ter verbetering van verkeerssituaties naar aanleiding van bijvoorbeeld opmerkingen van inwoners of politie. Je ziet het samenwerken met andere teams en organisaties als vanzelfsprekend.

 

Functie-inhoud

 • Je adviseert over verkeerskundige beleidsuitvoering;
 • Je bereidt adviezen voor en verzorgt de afhandeling van vragen en klachten van bewoners en bedrijven en wijkbeheerders;
 • Je zet opdrachten uit voor de buitendienst en inkoop;
 • Je zorgt voor periodieke rapportages over het functioneren van ons verkeersnet;
 • Je treedt op als adviseur in projecten, evenementen, ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen;
 • Je zorgt voor de subsidieregelingen op het gebied van verkeer;
 • Je zorgt voor een goede samenwerking met politie en Veilig Verkeer Nederland;
 • Je bent voor de organisatie vraagbaak op jouw vakgebied;
 • Je voert overige taken uit wanneer de opgaves binnen het team daarom vragen.

Profiel kandidaat

Gevraagde eigenschappen

 • Je weet wat er leeft en speelt in de gemeente Gemert-Bakel;
 • Je bent creatief en vindingrijk. Je komt met originele oplossingen voor problemen die met de functie verband houden en bent in staat om door verbeeldingskracht nieuwe werkwijzen te bedenken.
 • Je bent flexibel en blijft effectief functioneren bij veranderingen in werkwijzen, procedures, taken, richtlijnen, strategie, beleid. Je hebt het vermogen om te improviseren en om te schakelen.
 • Je kunt goed samenwerken en vindt het belangrijk om samen met je team tot een goed resultaat te komen. Je betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg door te vragen naar en voort te bouwen op ideeën van anderen.
 • Je bent resultaatgericht / doelgericht. Je blijft ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen gericht op het bereiken van het doel.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Zowel mondeling als schriftelijk ben je in staat om je helder uit te drukken.

 

Functie-eis

Hbo denk- en werkniveau, bijvoorbeeld op basis van een hbo-opleiding aan de NHTV.

Ervaring op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Aanvullende informatie

Functieprofiel

 • Inpassing vindt plaats in functieprofiel Technisch medewerker A, maximaal functieniveau 9 (€ 3.805,00).
 • Voor een periode van maximaal 3 jaar kan een arbeidsmarkttoelage worden toegekend van ten hoogste 10%.
 • Het generieke functieprofiel met de daarbij behorende competenties kun je opvragen via administratiepo@gemert-bakel.nl.

 

Contact

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Harold van Zoest, manager team Openbaar Beheer - tel. 0492 – 378585.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Connie Karagöz-Hunslip, P&O consulent - 0492 – 378567.

 

Solliciteren op de functie van Vakspecialist Verkeer en Vervoer

Je kunt vóór 16 juli 2018 solliciteren via de sollicitatiepagina.

 

Jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd om op deze vacature te reageren.

 

Sollicitatiegesprekken

De gesprekken worden in overleg ingepland.

 

Assessment

Testen op geschiktheid voor de functie maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.