Naar een beter georganiseerd vakgebied verkeerskunde

Het laatste nieuws

Nationaal verkeerskundecongres 2017: impuls voor transitie?

Een plenaire zitting met hangtafels en barkrukken en een vol balkon

Een plenaire zitting met hangtafels en barkrukken en een vol balkon

Marcus Popkema: ‘Het in november gehouden Nationaal verkeerskundecongres, NVC, stond in het teken van fundamentele veranderingen in de verkeerskunde. Om de aard en betekenis van deze veranderingen in het vakgebied te duiden was een keur aan sprekers uitgenodigd. Als lid van het Transitieteam Verkeer & Mobiliteit heb ik een zeer inspirerende dag beleefd. Het is mijn vurige wens dat de boodschap van dit congres in de komende jaren zal doorklinken.’

 

Lees hier het hele artikel.

Fotoverslag Versnellingskamer 28 oktober 2016

Versnellingskamer KMT-TT

Op 28 oktober 2016 heef de versnellingskamer voor het portal van het KMT-TT plaatsgevonden.

 

Hierbij waren verschillende experts aanwezig die door Susanne Nolten, Dicky van Keulen en Sanne Bonekamp door de dag heen zijn geleid.

Tijdens deze dag zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

- Voor wie is de portal bedoeld?

- In welke behoeften van de doelgroep gaat het portal voorzien?

- Wat doet het portal dan? En hoe ziet dat eruit?

- Het opzetten van een plan van aanpak

- Dromen over hoe het vakgebied er over vijf jaar uitziet

De resultaten van deze sessie zijn in dit fotoverslag terug te vinden.  

Transitie-activiteiten in chronologische volgorde

 • 28 oktober 2016: De Versnellingskamer vindt plaats. Input voor deze dag was:  ‘Een verbonden vakgebied met als uitgangspunt dat het KMT hiervoor het startmiddel is’. Uit de Versnellingskamersessie moet blijken of het KMT in deze vorm het hogere doel kan gaan bereiken, dan wel welke acties er nodig zijn om dit vliegwiel aan te slingeren (dat geldt zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel). Ook de doelgroep en de verbreding komen daarbij aan de orde.  

    

 • 14 juni 2016: Een deel van de werkgroep TT-KMT heeft kennisgemaakt met het team van de Versnellingskamer, waarbij de focus van de Versnellingskamersessie is vastgesteld. Jan Ploeger heeft ten behoeve van deze kennismakingsbijeenkomst en tbv de Versnellingskamer zelf, een samenhangend stuk geschreven 'het mobiliteitshuis', waarin alle wensen van KIVI-KMT en TT aan de orde komen. Op verzoek van het Versnellingskamerteam wordt naast de werkgroep KMT-TT ook een aantal mensen van buiten het vakgebied uitgenodigd.   

 • 1 maart 2016:  de Werkgroep KMT-TT is bijeen geweest. Klik hier voor de notulen.

 • 27 januari en 2 febr 2016: gezamenlijke vergadering bij KIVI Den Haag van founding fathers KMT, Kennis Portal Mobiliteit en Transport en het Transitie Team. Onderwerp: Is er sprake van een gemeenschappelijk doel en kan het KMT fungeren als middel om beider hogere doelen te bereiken? Lees hier de notulen

 • 27 januari 2016: Transitieteam schetst 'contouren van een verbonden vakgebied' tbv presentatie op de vergaderingen op 27 januari en 2 februari 2016 

 • 21 mei 2015: Analyse van de resultaten van vijf werkgroepen gerelateerd aan de doelen in Position Paper 1.0

 

 • Op 28 april 2015  is de Coalition of Willing bijeen gekomen op de NHTV in Breda. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden vijf transitie-werkgroepen hun resultaten.

 

 • 30 jan 2015 Verkeerskunde 1 publiceert de positionpaper in de serie 'Denkend aan Verkeerskunde...'

 

 •  19 dec 2014: Verkeerskunde 7 verschijnt met een overzicht van vijf transitiewerkgroepen die aan de slag zijn gegaan.

 • 14 dec 2014: een position paper 1.0 is gepubliceerd. In deze versie zijn diverse reacties op het concept paper verwerkt. In het paper staan de missie, visie en oplossingsrichtingen voor een beter georganiseerd vakgebied. 
   
 • 27 nov 2014: COW en Transitieteam waren aanwezig op de Dag van Verkeer en Mobiliteit

 

 • 12 nov 2014: COW en Transitieteam hielden een workshop op het Nationaal Verkeerskundecongres. Onder leiding van Ruben Loendersloot hielden Mike Bérénos en Marcus Popkema een presentatie.

 

  

 • 15 okt 2014: de tweede LEF-sessie bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De op 24 juni gevormde Coalition of Willing (LEF 1) besprak een concept position paper. Hierin staan de missie, visie en oplossingsrichtingen voor een beter georganiseerd vakgebied. Ook gaan vijf werkgroepen aan de slag. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. Zie hier een aantal werksheets.

 

  

 


 

Volg de op deze pagina de activiteiten van het transitieTeam Verkeer en Mobiliteit en de Coalition of Willing

Doet u mee?

Wilt u ook bijdragen aan een beter georganiseerd vakgebied en een uitnodiging ontvangen voor de volgende transitiebijeenkomsten? Stuur een mail naar info@verkeerskunde.nl of meld u aan bij de LinkedIngroep TransitieTEAM Verkeer en Mobiliteit

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.