Trinité Automation

Trinité is sinds 1997 actief op de markt van dynamisch verkeersmanagement.
Vanaf de start hebben zij oog voor systeemoverstijgende oplossingen. Vanuit hun unieke expertise op het gebied van verkeerscentrales en verkeers-managementsystemen hebben zij tal van innovatieve (maatwerk)systemen en applicaties ontwikkeld
.

Vestigingsadres J.N. Wagenaarweg 6
1422 AK UITHOORN

Postadres Postbus 189
1420 AD UITHOORN

Contactgegevens T (0297) 38 24 60
F (0297) 27 30 49
E-mail - Website

De innovatieve software vormt het hart van hun dienstverlening. Van daaruit brengen zij verschillende producten op de markt, die zij ontwikkelen in samenwerking met de klanten en met de TU-Delft. Door het grensoverschrijdende karakter van het product zijn zij ook internationaal actief.  

Trinité kiest altijd voor een integrale aanpak. Dat betekent dat klanten via één beeldscherm al hun verkeerssystemen kunnen besturen en dat daar ook alle besturingselementen samenkomen. Alle typen meetsystemen en alle soorten wegkantapparatuur kunnen worden geïntegreerd. Verder kunnen verschillende beheergebieden met elkaar worden verbonden. Hetzelfde geldt voor de systemen van afzonderlijke wegbeheerders. Al deze mogelijkheden brengen een dynamiek op gang die de doorstroming verbetert en de veiligheid en leefbaarheid verhoogt.

Ook uw bedrijfsprofiel op de site?

Plaatsen van een bedrijfsprofiel met logo kost
€ 500,- excl BTW per jaar. Meer weten?

Mail naar Edwin Benning

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.