Free Floating Overlast

woensdag 20 december 2017 De parkeermeneer 108x gelezen

‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke impact het heeft.’
Wie is de parkeermeneer? Misschien bent u het wel. Ook een vrije bijdrage leveren? Stuur een mail naar vwever@acquirepublishing.nl

Wie is de parkeermeneer? Misschien bent u het wel. Ook een vrije bijdrage leveren? Stuur een mail naar vwever@acquirepublishing.nl

‘In de Randstad neemt de druk op de openbare ruimte toe. Voetgangers en fietsers vragen meer ruimte. De consensus groeit om deze ruimte ten koste te laten gaan van de ruimte voor auto’s. Niet alleen wordt het gebruik van de auto naar stadscentra ontmoedigd door betaald parkeren; steeds meer gemeenten ontmoedigen ook het autobezit. Enerzijds gebeurt dit door beperkingen te stellen aan het aantal parkeervergunningen. Anderzijds door het parkeren op eigen terrein te regelen. Dit legt de kosten voor het parkeren bij de woning van de auto-eigenaar.’

 

‘Voor de fiets is het niet anders. De vraag naar fietsparkeerplaatsen bij stations stijgt explosief. De grenzen van wat kan worden bijgebouwd zijn bijna bereikt. Het moment dat betaald parkeren voor fietsen wordt ingevoerd is bijna daar. De situatie is te vergelijken met die van het autoparkeren aan het eind van de jaren 80 van de vorige eeuw. De reden dat de eerste fietsparkeermeters nog niet zijn geplaatst, heeft vooral te maken met politieke weerstand.’

 

‘Een oplossing waar veel van wordt verwacht is het delen van auto’s en fietsen. De OV-fiets blijkt immers een succesvol concept. Op menig station is de vraag naar OV-fietsen groter dan het aanbod. Ook autodelen voorziet in een behoefte. Niet raar dus dat de NS zich ook op deze markt begeeft.’

 

Nadelen free-floating concept

‘Het is echter niet allemaal hosanna. Het blijkt dat vooral het free-floating concept voor het delen van fietsen of auto’s meer nadelen dan voordelen heeft. In deze vorm van delen zoek je je voertuig op met een app en laat je het achter op de plaats waar je het niet meer nodig hebt. Erg handig voor een enkele reis. Om te zorgen dat ook een terugreis mogelijk is, moeten er echter veel voertuigen in omloop zijn.’

 

De O van Overlast

‘In Singapore heerst schijnbaar een overvloed aan fietsen. Men heeft dus bedacht om wereld mee te laten delen in deze rijkdom. In zo’n beetje iedere grote stad heeft een Singaporees bedrijf de Obike uitgestort als deelfietsconcept. Dit doen ze op een dusdanige wijze dat ik me afvraag of de ‘O’ hier staat voor ‘Overlast’.’

 

Autodelers komen uit ov of van de fiets
‘Free-floating autodelen heeft als nadeel dat het aantal autokilometers toeneemt, in plaats van afneemt. Dat komt omdat de gebruikers vooral komen uit het ov of (voormalig) fietser zijn. Zij gebruiken de deelauto als snellere of drogere variant van hun ‘normale’ keuze. Het aantal gebruikers dat deze vorm van autodelen gebruikt en daarom de eigen auto weg doet,  is zeer gering.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.