Trajan

Trajan verricht beleidsondersteunend onderzoek op het snijvlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit. De nadruk ligt vooral bij inventarisaties van alle soorten rijdend en stilstaand verkeer: parkeerdruk, intensiteit en verkeersveiligheid, maar ook bij beleidsanalyse en -onderzoek.

Vestigingsadres WG-plein 516
1054 SK AMSTERDAM

Postadres Postbus 75291
1070 AG AMSTERDAM

Contactgegevens T (020) 670 79 35
F (084) 737 89 29
E-mail - Website

Zij hebben oog voor de vaak zeer geografische component van de onderzoeksvraag, waarvoor ze veelvuldig gebruik maken van GIS-modules. Het veldwerk wordt doorgaans uitgevoerd door met name geografiestudenten die bekend zijn met de eisen die veldwerk met zich meebrengt.

Kennis van het onderzoeksgebied, gedegen aanpak van onderzoek en de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten met heldere rapportages hebben Trajan een gewaardeerde onderzoekspartner en raadgever gemaakt van lokale en regionale overheden en bedrijven.

 

Aantal medewerkers

6

 

Contactpersonen

J.S. de Vries (jacob@trajan.nl)

 

Ook uw bedrijfsprofiel op de site?

Plaatsen van een bedrijfsprofiel met logo kost
€ 500,- excl BTW per jaar. Meer weten?

Mail naar Edwin Benning

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.