Totale filezwaarte in 2017 licht gestegen

donderdag 28 december 2017 Guus Puylaert 100x gelezen

De totale filezwaarte in Nederland is in 2017 met 0,6 procent gestegen ten opzichte van 2016. De ANWB noemt deze relatief lichte groei opmerkelijk, omdat het aantal files de afgelopen jaren telkens fors groeide.

De groei van 0,6 procent is volgens de ANWB vooral te danken aan de verbeterde infrastructuur rondom Amsterdam. Een aantal werkzaamheden van het project ‘Schiphol-Amsterdam-Almere’ (waarbij de A1, A6, A9 en A10 worden verbreed) werd afgerond, daardoor daalde de filezwaarte in deze regio met liefst 20 procent. In 2016 veroorzaakten deze werkzaamheden juist extra files.

Andere wegprojecten die werden afgerond, en waar weggebruikers profijt van hebben, zijn de renovatie van de Velsertunnel, de verbreding en verlegging van de A9 en het knooppunt Badhoevedorp,  de openstelling van het knooppunt Joure en de verbreding van de A50 bij Nijmegen.

In de spits
Ook waren de ochtendspitsen minder druk dan in 2016. In de avondspits nam de filezwaarte in 2017 echter met 2,5 procent toe. Ook stonden er tussen de ochtend- en avondspits 12 procent meer files.

Filegroei
In de regio Utrecht groeide de totale filezwaarte in 2017 echter, met liefst 30 procent. Met name op de A2 en de A27, maar ook op het onderliggende wegennet, kregen automobilisten te maken met meer vertraging.  De regio Rotterdam volgt met een toename van 15 procent.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.