Torben Tijms: Klimaatbestendige straat

maandag 26 oktober 2015 Sarah Ras 317x gelezen

Torben Tijms, senior Assetbeheerder Waternet en projectleider Argonautenstraat Amsterdam

Torben Tijms, senior Assetbeheerder Waternet en projectleider Argonautenstraat Amsterdam

'Om ook in de toekomst bestand te zijn tegen de klimaatveranderingen is medio 2015 in de Argonautenstraat door stadsdeel Zuid en Waternet een pilot gestart.

De Argonautenstraat in Amsterdam is voorzien van een integraal innovatief hemelwaterafvoer systeem. Hoe dat werkt? Het straatprofiel is hol aangelegd met in het midden van de rijweg een strook waterdoorlatende verharding (Granudrain)die rust op een infiltratieconstructie. De Granudrain is gecombineerd met een Drainage Infiltratie Transportriool (DIT-riool). Een combinatie die nog niet eerder in Nederland is toegepast. Hierdoor zijn rioolkolken overbodig geworden en wordt het hemelwater verwerkt volgens het principe: vasthouden-bergen en afvoeren.

Zo is een win- win-situatie gecreëerd. In natte perioden wordt hemelwater afgevoerd en optimaal gebruik gemaakt van de sponswerking van de bodem. In een droge periode infiltreert oppervlaktewater via het DIT-riool in de bodem waardoor uiteindelijk de kans op te lage grondwaterstanden wordt verkleind. Zeker met het oog op klimaatsverandering met lange droge- en warme periodes kan dit van belang zijn.

Het doel van het project is het onderzoeken en monitoren van de hydraulische werking en de efficiëntie van de Granudrain en het DIT riool.

Met de informatie die dat oplevert kunnen we bepalen of deze combinatie (Granudrain/DIT-riool) op meerdere plekken in Amsterdam kan worden ingezet.'

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.