Teamleider Verkeer en Vervoer - gemeente Rotterdam

maandag 17 september 2018 467x gelezen

Bedrijf

Gemeente Rotterdam

Locatie

Rotterdam

Functieomschrijving

Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar.

Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.Omschrijving afdeling

Maakt onderdeel uit van de directie Stedelijke Inrichting en staat voor een duurzaam bereikbare stad en regio Rotterdam en is daarmee rand voorwaardelijk voor een aantrekkelijke stad en sterke economie. De afdeling zorgt er voor dat Rotterdam beschikt over een optimaal verkeersnetwerk gezien vanuit de invalshoeken economie, gezondheid en bereikbaarheid. Leidende principes de komende jaren zijn daarbij het werken aan een transitie naar verduurzaming van de mobiliteit en het positioneren van verkeer & vervoer als onderdeel van de integrale opgave. 

Een opgave die tevens een regionale component heeft. De missie koppelt de externe omgeving - duurzame mobiliteit en integraal werken - aan het fundament - het netwerk. De afdeling is ook functioneel en juridisch beheerder van het verkeerswegennetwerk in de stad, zowel in fysieke zin als waar het gaat om het gebruik. Ze formuleert het netwerkbeleid en participeert in gebiedsontwikkelingen ten behoeve van een goed functionerend netwerk. Daarnaast heeft ze operationele taken m.b.t. verkeersregie. Verkeer & Vervoer adviseert verschillende bestuurslagen, zoals het stadsbestuur en de metropoolregio.

Profiel kandidaat

De functie
De teamleider is verantwoordelijk voor de aansturing van een van de vijf teams binnen de afdeling en valt direct onder het Afdelingshoofd Verkeer & Vervoer. De teamleider maakt deel uit van het Management Team van Verkeer & Vervoer.

Verantwoordelijkheid van de teamleider:

 • Geeft leiding aan 15 tot 20 hoog opgeleide professionals op FSK 9 tot 13;
 • Is inhoudelijk sparringpartner en coach van deze professionals, waarbij gewerkt wordt op basis van resultaatafspraken en vertrouwen. Binden en boeien van medewerkers staat centraal;
 • Personeelszorg, inclusief het voeren van de gesprekscyclus en het zorgen voor benodigde opleidingen;
 • Een goede bedrijfsvoering (FOP, Dashboard, KPI’s);
 • Bijdrage leveren aan de doelen van de afdeling (denkt mee in organisatieontwikkelingen, personeelsbeleid en -visies en de veranderende rol van de overheid);
 • Een verbindende rol naar SI, SO en concern;
 • Zoekt oplossingen voor werkverdelingsvraagstukken;
 • Heeft ervaring in bestuurlijke advisering en een goed ontwikkelde politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Is opdrachtgever voor projecten.


Verwacht wordt van de teamleider:

 • Is een voorbeeldrol in innovatief handelen, denken in mogelijkheden, lef tonen en inspireren;
 • Zet medewerkers in op hun kwaliteiten. Sturen, verbinden en ontwikkelen zijn de hoofdelementen in de rol van de teamleider. Staat voor zijn medewerkers. Is in staat samenwerkingsverbanden tot stand te brengen;
 • Is in staat team-, afdeling- en cluster overstijgend te denken en te handelen. Stimuleert op team- en afdelingsniveau het integraal werken en denken. Heeft hierbij aandacht voor de buitenwereld (omgevingsbewust), begrijpt de noodzaak om van binnen naar buiten te redeneren en mee te denken met de burger. Weet goed om te gaan met werkdruk en het stellen van prioriteiten. Heeft het vermogen om in spanningsvolle omgeving de juiste keuzes te maken en richting aan te geven;
 • Als MT-lid brengt de teamleider een frisse blik met zich mee. Elke teamleider is verantwoordelijk voor een of meerdere inhoudelijke thema’s binnen het beleidsveld Verkeer en vervoer.

Aanvullende informatie

Essentiële opgaven

Inhoud:

 • transitie mobiliteitsbeleid; verkeer en vervoer is meer en meer een onderdeel van economische en stedelijke ontwikkeling en richt zich op een meer duurzame mobiliteit.
 • Aansturing van het opstellen en uitvoeren van onderdelen van het mobiliteitsbeleid.


Processen:

 • Doorvertaling van het werkprogramma naar de werkvloer en zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van werkzaamheden en het inzetten van mensen op hun talenten


Cultuur/organisatie:

 • Stimuleren van de integrale werkwijze en samenwerken. Hoewel de afdeling van oudsher gewend is om integraal te werken wordt steeds meer verwacht dat er met partijen binnen het cluster, binnen het concern en buiten de gemeente wordt samengewerkt. Dit betekent ook aan de voorkant luisteren naar wat de buitenwereld en de burger van je verwacht.
 • Organisatieontwikkeling: uitvoering geven aan de personeelsvisie.
  Vraag en aanbod.


Wij zijn voor deze vacature op zoek naar een collega met:

 • WO (strategisch) werk- en denkniveau;
 • Ervaring in een (integrale) managementfunctie en Rotterdams leiderschap;
 • Je hebt kennis van de organisatie en affiniteit met het werkveld Verkeer & Vervoer, kennis van inhoudelijke producten is een pré;
 • Bestuurlijke ervaring.


Daarnaast vragen we een teamleider die kan sturen, verbinden en ontwikkelen.

Wij bieden jou…
Een uitdagende functie in een professioneel team met een goede werksfeer. Een goed salaris van maximaal € 5.984 (fsk 13) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuze Budget (IKB). Een moderne werkomgeving op een A-locatie in Rotterdam mag uiteraard ook niet ontbreken.

Contact

Contactgegevens
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Michiel van Kruiningen, afdelingshoofd Verkeer en Vervoer, tel. 06-10065785. Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact op nemen met Gavir Breidel, Recruiter, te bereiken via tel. 06-18190973.

Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.