80 procent meer verkeersslachtoffers geregistreerd SEH-proef Fries ziekenhuis

donderdag 13 oktober 2016 420x gelezen

Een proef met verkeersongevalleninformatie verricht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft aangetoond dat zo’n 80 procent van deze ongevallen niet voorkwam in de officiële politieregistratie.

In het voorjaar van 2015 hebben het MCL, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en VeiligheidNL besloten om met elkaar te onderzoeken of er naast de basisgegevens meer gegevens geregistreerd kunnen worden bij verkeersongevallen.

Vanaf april 2015 tot en met maart 2016 heeft het MCL via het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL informatie over hot spots, hot times en toedrachten van ongeveer 1100 verkeersongevallen geregistreerd waarvan de slachtoffers zijn behandeld op de SEH van MCL. Het ziekenhuis heeft deze gegevens geanonimiseerd verstrekt aan VeiligheidNL. Deze gegevens zijn geanalyseerd en de resultaten ervan zijn gerapporteerd aan het ROF.

80 procent niet-geregistreerd
Het ROF heeft medio 2016 de toegevoegde waarde van de aangeleverde verkeersongevalleninformatie onderzocht. In dit onderzoek zijn ongevallen uit het vierde kwartaal 2015 vergeleken met al bij de provincie beschikbare, door de politie Fryslân geregistreerde, verkeersongevallen. Ongeveer 80 procent van de nieuwe SEH-verkeersongevallen was nog niet bekend bij het ROF.

SEH-registratie gaat door
Sipke van der Meulen van het ROF: ‘We gaan door met deze SEH-registratie bij MCL en benaderen hiervoor nu ook de andere Friese ziekenhuizen met een SEH in Drachten, Heerenveen en Sneek.’

Registratiedip 2009
Ondertussen wordt in Den Haag gewerkt aan wijzingen in de privacywetgeving, waardoor ook de locatiegegevens van de ambulance mogen worden gebruikt. ’Dat geeft een nog sneller en nauwkeuriger beeld van de ongevalslocaties’, zegt Van der Meulen. ‘Met deze SEH-registratie en met de verwachtingen van de particuliere ongevalsmeldingen via de mobielschademeldenapp (verzekeringsinformatie) kunnen we de dip in de ongevalsregistratie van 2009 te boven komen’, aldus Van der Meulen.

Resultaten
Klik hier voor de ongevalsfactoren uit de SEH-proef of lees het officiële eindrapport.

Het ROF geeft een toelichting op de proef en de resultaten tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2016 in Zwolle op 3 november.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.