Strengere CO2-voertuignormen leveren veel voordelen op

dinsdag 28 november 2017 Guus Puylaert 62x gelezen

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de CO2-normen voor personenauto's en bestelwagens na 2020 aan te scherpen. Dit voorstel is onderbouwd door een studie van een consortium van CE Delft, TNO en Cambridge Econometrics. Daaruit blijkt dat strengere normen maatschappelijke en financiële voordelen opleveren.

De studie Assessment of the Modalities for LDV CO2 Regulations beyond 2020 verkent de mogelijke vormgeving van strengere normen en de targets ervan. In deze studie werden vele ontwerpkeuzes voor de nieuwe regelgeving in detail onderzocht op hun CO2-emissies, kosten en het effect op het concurrentievermogen van de Europese automobielindustrie.

In totaal werden 9.600 beleidsvarianten doorgerekend. Daarvan werden er vier over een breed scala aan effectenr meer in detail uitgewerkt. De studie laat zien dat er netto financiële maatschappelijke baten te verwachten zijn, gerekend over de gehele levensduur van het voertuig.

Maatschappelijke baten
De maatschappelijke baten vallen hoger uit indien het ontwerp van de regelgeving op een aantal punten wordt verbeterd. De baten zijn het resultaat van de besparingen op energiekosten die de stijging van de voertuigproductiekosten meer dan compenseren.

Targets
De hoogste kostenbesparingen werden gevonden voor de strengste targets. De studie concludeert ook dat de gevolgen voor de concurrentiepositie van de EU-automobielsector naar verwachting zeer klein zal zijn. Bovendien zullen naar verwachting het BNP, de werkgelegenheid, de consumptie en de investeringen toenemen.

Kloof
De studie benadrukt dat de toenemende kloof tussen testemissies en daadwerkelijke emissies op de weg aandacht verdient, omdat het de effectiviteit van de huidige regelgeving aanzienlijk vermindert. Dit kan worden opgelost door extra metingen van CO2-emissies te vereisen, bijvoorbeeld gebaseerd op wegtests of praktijkdata uit de ‘engine control units’ van voertuigen op de weg.

De studie beveelt aan dat verplichte aandelen van zero-emissievoertuigen, zoals die al in Californië van kracht zijn, kunnen helpen om de innovatie en de overgang naar emissievrij wegvervoer te versnellen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.