SimSmartMobility-tool toont effect innovatieve mobiliteitsoplossingen

vrijdag 12 augustus 2016 0 reacties 140x gelezen

TNO, TU Delft en het programma Connecting Mobility (ministerie van IenM) gaan een open platform en simulatietool voor Smart Mobility ontwikkelen: SimSmartMobility. Deze tool maakt het mogelijk om snel inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de impact van innovatieve mobiliteitsdiensten op bereikbaarheid of verkeersveiligheid in een bepaalde stad of regio.
(vlnr) Hans van Lint, TU Delft, hoogleraar verkeerssimulatie, Leo Kusters, managing director Leefomgeving bij TNO en Marja van Strien, directeur Connecting Mobility ondertekenen de intentieverklaring voor de ontwikkeling van de SimSmartMobility-tool

(vlnr) Hans van Lint, TU Delft, hoogleraar verkeerssimulatie, Leo Kusters, managing director Leefomgeving bij TNO en Marja van Strien, directeur Connecting Mobility ondertekenen de intentieverklaring voor de ontwikkeling van de SimSmartMobility-tool

Eind dit jaar wordt een eerste prototype van de simulatietool SimSmartMobility opgeleverd. Op 11 augustus is daarvoor een intentieverklaring ondertekend. De SimSmartMobility simulatietool moet al in een vroeg stadium van de ontwikkeling inzicht geven in de potentie van Smart Mobility diensten. Leo Kusters, managing director Leefomgeving bij TNO geeft aan: ‘Met behulp van simulatie kan bijvoorbeeld het aantal mensen dat een dienst gebruikt, het percentage gebruikers dat de adviezen opvolgt, of de configuratie van een dienst worden gevarieerd. Hierdoor kan het effect van deze variaties op het verkeer worden berekend.’

Gereedschap
Hans van Lint, TU Delft hoogleraar verkeerssimulatie en dataverwerking: ‘Het unieke van SimSmartMobility is dat het gefundeerd is op wetenschappelijk onderzoek naar rij- en reisgedrag. Er is nog heel veel te ontdekken als het gaat om de effecten van Smart Mobility en die nieuwe kennis gaat nu automatisch landen in een stuk gereedschap dat zowel wegbeheerders als de industrie kan inzetten. Dat is een fantastische stap voorwaarts en uniek in de wereld.’

Marja van Strien (Connecting Mobility): ‘Via het open platform wordt het mogelijk steeds betere inzichten te krijgen in de effecten van Smart Mobility op bijvoorbeeld CO2-uitstoot, verkeersveiligheid of de bereikbaarheid. Dit helpt bestuurders en beleidsmakers bij overheden om goed onderbouwde beleids- of investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Denk aan de keuzes voor Smart Mobility diensten en/of andere maatregelen, op welke locaties deze het beste kunnen worden ingezet en wat potentiële scenario’s zijn.’

Open ontwikkeling
Het is de bedoeling dat marktpartijen, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk de tools en kennis ontwikkelen en ontsluiten om inzicht te geven en te krijgen in de effecten van Smart Mobility. De komende periode wordt daarom actief de samenwerking gezocht: het is nadrukkelijk de bedoeling dat steeds meer partijen aansluiten. Om doorontwikkeling mogelijk te maken, hebben TNO, TU Delft en Connecting Mobility de intentie om een samenwerking aan te gaan tot in ieder geval 2019. Deze samenwerking moet leiden tot een open ontwikkeling met toegang voor alle belanghebbenden.

Eerste demonstraties in De Innovatiecentrale
De eerste demonstraties worden gegeven in De Innovatiecentrale in Helmond. Het Innovatielab is onderdeel van De Innovatiecentrale en is de ‘kraamkamer’ van de Smart Mobility, waar medewerkers van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen gezamenlijke kunnen innoveren, experimenteren, inspireren en leren.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.