Dossier Stadsdistributie

Eelco den Boer, CE Delft projectleider SPES (links) en Hans Voerknecht, CE Delft (rechts).

Eelco den Boer, CE Delft projectleider SPES (links) en Hans Voerknecht, CE Delft (rechts).

Gasthoofdredacteuren Eelco den Boer en Hans Voerknecht, CE Delft

 

Hot in het Klimaatakkoord: Zero Emissie Zones (ZE-zones) voor stadslogistiek. Door het invoeren van middelgrote ZE-zones in 30 tot 40 gemeenten kan 1 megaton CO2-uitstoot worden bespaard. Die reductie is keihard nodig om de klimaatdoelen te kunnen halen. Het belang van het aanwijzen van ZE-zones is groter dan alleen de stadslogistiek.
Lees meer 

Klik hier voor alle bijdragen aan het dossier Stadsdistributie 

 

 

Dossieroverzicht

Dossier

2010/11 

2012 

2013/14 

2015 /16 

201720182019
Bewegwijzering1/2017

Coöperatieve systemen

4/2012

DVM/VRI's

3/2011

1/2013

Elektrisch vervoer/
Duurzame Mobiliteit

4/2011

7/2014

Emissies

6/2011

Europees beleid

7/2012

6/2017
Fiets

5/2011

7/2013

4/20173/2018

Gedrag

6/2013

Geluid4/2018
Goederenvervoer

5/2010

Handhaving

8/2011

Infrastructuur    4/2016
Innovatie

4/2015

Klimaatadaptatie

5/2015

Leefbaarheid

3/2012

MaaS2/2018
MKBA5/2018
Mobiliteitsmanagement

1/2010

6/2012

Mobiliteitsplannen    5/2016
Ondergronds bouwen

5/2012

Openbaar vervoer

2/2011

3/2013 

    2/2016
Opleidingen

3/2010

2/2014 

3/2015

Smart Cities

2/2015

Stadsdistributie1/2019

Parkeren

7/2010

4/2013

Robuust wegennet

7/2011

Recreatieverkeer    3/2016
Retailverkeer2/2017
Toegankelijkheid5/2017
Trends vertalen naar beleid 6/2015
Verkeer en Ruimte

1/2011

6/2014

Verkeer in de stad3/2017
Verkeerskundige  6/2016
Verkeersonderzoek

1/2012

1/2014

Verkeersveiligheid

2/2010

2/2012

5/2013

1/2018
Verkeersmodellen6/2018

Verlichting

6/2010

5/2014

Voetgangers

3/2014

   1/2016
Water

4/2010

4/2014 
Wegenbouw/wegontwerp

8/2010

2/2013

1/2015

                      

Abonnementstarieven 2019

Jaarabonnement €129,95 (excl. 9% BTW + 1,50 adm kosten)

Studentenabonnement € 64,50 (excl. 9% BTW + 1,50 adm kosten)

België € 145,-  (geen BTW)

Buitenland € 149,- (geen BTW)

Proefabonnement bestaande uit 3 nummers: € 29,-

Losse nummers: €25,- (binnenland), €10,- (studenten), €30,- (buitenland).

 

Bekijk hier de mogelijkheden

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.