Dossier de verkeerskundige

Gasthoofdredacteur Marcus Popkema,  docent/onderzoeker Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim Zwolle

Gasthoofdredacteur Marcus Popkema, docent/onderzoeker Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim Zwolle

Gasthoofdredacteur Marcus Popkema, docent/onderzoeker Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim Zwolle 

Verkeerskundigen maken gebruik van vier verschillende vormen van expertise om het mobiliteitssysteem te verbeteren: verkeerstechniek, ruimtelijke- of planningsexpertise, gedrag en ICT. Het gasthoofdredacteurschap vormt een mooie aanleiding om de stand van zaken in de onderliggende expertisevelden te bevragen. Aan de hand hiervan ontstaat tevens een goede indruk van het verkeersvak anno 2019. 

Lees verder

 

 

Klik hier voor alle bijdragen aan het dossier over de verkeerskundige

Dossieroverzicht

Dossier

2010/11 

2012 

2013/14 

2015 /16 

201720182019
Bewegwijzering1/2017

Coöperatieve systemen

4/2012

DVM/VRI's

3/2011

1/2013

Elektrisch vervoer/
Duurzame Mobiliteit

4/2011

7/2014

Emissies

6/2011

Europees beleid

7/2012

6/2017
Fiets

5/2011

7/2013

4/20173/20182/2019

Gedrag

6/2013

Geluid4/2018
Goederenvervoer

5/2010

Handhaving

8/2011

Infrastructuur    4/2016
Innovatie

4/2015

Klimaatadaptatie

5/2015

Leefbaarheid

3/2012

MaaS2/2018
MKBA5/2018
Mobiliteitsmanagement

1/2010

6/2012

Mobiliteitsplannen    5/2016
Ondergronds bouwen

5/2012

Openbaar vervoer

2/2011

3/2013 

    2/2016
Opleidingen

3/2010

2/2014 

3/2015

Smart Cities

2/2015

Stadsdistributie1/2019

Parkeren

7/2010

4/2013

Robuust wegennet

7/2011

Recreatieverkeer    3/2016
Retailverkeer2/2017
Toegankelijkheid5/2017
Trends vertalen naar beleid 6/2015
Verkeer en Ruimte

1/2011

6/2014

Verkeer in de stad3/2017
Verkeerskundige  6/20164/2019
Verkeersonderzoek

1/2012

1/2014

Verkeersveiligheid

2/2010

2/2012

5/2013

1/2018
Verkeersmodellen6/2018

Verlichting

6/2010

5/2014

Voetgangers

3/2014

   1/2016
Water

4/2010

4/2014 
Wegenbouw/wegontwerp

8/2010

2/2013

1/2015

3/2019
                      

Abonnementstarieven 2019

Jaarabonnement €129,95 (excl. 9% BTW + 1,50 adm kosten)

Studentenabonnement € 64,50 (excl. 9% BTW + 1,50 adm kosten)

België € 145,-  (geen BTW)

Buitenland € 149,- (geen BTW)

Proefabonnement bestaande uit 3 nummers: € 29,-

Losse nummers: €25,- (binnenland), €10,- (studenten), €30,- (buitenland).

 

Bekijk hier de mogelijkheden

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.