Dossier EU-Beleid VK6/2017

Ronald Jorna, senior adviseur bij Mobycon

Ronald Jorna, senior adviseur bij Mobycon (Copyright: Hessel Bes)

Gasthoofdredacteur Ronald Jorna, senior adviseur bij Mobycon 

‘ Europese samenwerking is een groot goed. Het draagt bij aan (onder andere) wederzijds begrip, economische verbondenheid, kennisoverdracht, standaardisatie en schaalvoordelen. Met deze verworvenheden moeten we als verkeerskundigen en vervoerkundigen nu de strijd aan gaan met de negatieve effecten van de toegenomen integratie en mobiliteit, zoals congestie, verkeersslachtoffers, uitstoot en oneerlijke concurrentie in de transportsector'

 

 

 

Klik hier voor het dossier EU-Beleid

 

 

Dossieroverzicht

Dossier

2010/11 

2012 

2013 

2014 

2015    

20162017
Bewegwijzering1/2017

Coöperatieve systemen

4/2012

   
DVM/VRI's

3/2011

1/2013

Elektrisch vervoer/
Duurzame Mobiliteit

4/2011

7/2014

Emissies

6/2011

Europees beleid

7/2012

6/2017
Fiets

5/2011

7/2013

4/2017

Gedrag

6/2013

Goederenvervoer

5/2010

Handhaving

8/2011

Infrastructuur4/2016
Innovatie

4/2015

Klimaatadaptatie

5/2015

Leefbaarheid

3/2012

Mobiliteitsmanagement

1/2010

6/2012

Mobiliteitsplannen5/2016
Ondergronds bouwen

5/2012

Openbaar vervoer

2/2011

3/2013 

2/2016
Opleidingen

3/2010

2/2014 

3/2015

Smart Cities

2/2015

Parkeren

7/2010

4/2013

Robuust wegennet

7/2011

Recreatieverkeer3/2016
Retailverkeer2/2017
Toegankelijkheid5/2017
Trends vertalen naar beleid6/2015
Verkeer en Ruimte

1/2011

6/2014

Verkeer in de stad3/2017
Verkeerskundige6/2016
Verkeersonderzoek

1/2012

1/2014

Verkeersveiligheid

2/2010

2/2012

5/2013

 

Verlichting

6/2010

5/2014

Voetgangers

3/2014

1/2016
Water

4/2010

 4/2014 

Wegenbouw/wegontwerp

8/2010

2/2013

1/2015

                      

Abonnementstarieven 2017

Jaarabonnement € 118,45,- (excl. 6 % BTW +1,50 adm kosten)

Studentenabonnement € 56,65,- (excl.6 % BTW +1,50 adm kosten)

België € 128,45,- (geen BTW)

Buitenland € 133,45,-(geen BTW)

Proefabonnement bestaande uit 3 nummers € 29,-

 

Bekijk hier de mogelijkheden

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.