Senior beheerder Verkeerskundige (17-056-OR) - gemeente Arnhem

maandag 12 juni 2017 197x gelezen

Bedrijf

Gemeente Arnhem

Locatie

Arnhem

Functieomschrijving

Organisatie-informatie

Arnhem is een creatieve, inspirerende en groene stad. In Arnhem werken veel mensen in creatieve beroepen: mode, vormgeving, beeldende kunst. Met topgezelschappen als Het Gelders Orkest, Introdans en Toneelgroep Oostpool is Arnhem de culturele hoofdstad van Oost-Nederland. Park Sonsbeek en uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk bepalen samen met een lint van andere parken, bossen en landgoederen het groene gezicht van Arnhem. Onze medewerkers werken met ongeveer 155.000 Arnhemmers samen voor stad én samenleving. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen veel dingen heel goed - of beter - zelf doen. Inwoners verwachten daarbij een ondernemende rol van de gemeente: wij moeten hun plannen ondersteunen of regisseren in plaats van beoordelen of deze binnen de gemeentelijke regels vallen. Daarvoor zijn startende en ook ervaren professionals nodig die met plezier willen werken voor en met de inwoners van en partners in Arnhem. Graag willen wij die kennis delen in netwerken. Dat willen wij doen met mensen die zich verantwoordelijk voelen, lef tonen en risico’s durven nemen.

 

Het cluster Openbare Ruimte

Dit cluster richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Arnhem. De taak: Arnhem schoon, heel en veilig houden. Het cluster Openbare Ruimte bestaat uit zeven afdelingen, te weten: Projectleiding en Directievoering, Ontwerp, Gebieds- en Procesbeheer, Productbeheer, Wijkonderhoud, Stedelijk Onderhoud en Vergunning en Handhaving.

 

Productbeheer
In de afdeling Productbeheer zitten de vakbeheerders. De vakgroep Verkeer is verantwoordelijk voor de meerjarige beheersvraagstukken m.b.t. verkeer, verkeersontwerp, parkeren en het weggebruik. Tevens levert de vakgroep input voor wat betreft het verkeersaspect in projecten in de openbare ruimte en toetst zij het resultaat. Het draait hierbij specifiek om de functie en het gebruik.

 

De gemeentebrede inzet van 'Van Wijken Weten' heeft groot effect op de vakgroep Verkeer. De diverse verkeersaspecten zijn voor burgers dermate van belang dat de verkeerskundigen veel vragen en wensen krijgen uit de wijken. Deze nemen een groot deel van het werk in beslag. De verkeerskundige heeft een adviserende rol ten opzichte van de wijkteams en is hierin de opdrachtnemer.

 

Werkzaamheden
De verkeerskundig beheerder bij de afdeling productbeheer is belast met het feitelijk functioneel beheer van (een deel van) het Arnhems wegennet. Hij/zij is aanspreekpunt voor verkeerszaken in de bestaande openbare ruimte, toetst plannen voor aanpassing van of realisatie van nieuwe openbare ruimte, is in staat functionele problemen te analyseren en met een oplossing te komen. Hij/zij heeft een belangrijke adviserende rol richting de wijken en weet daarbij functionaliteit, veiligheid en leefbaarheid goed te combineren. Daarnaast speelt hij/zij een rol in het beheer van verkeersdata en bijkomende zaken op de afdeling.

Profiel kandidaat

Functie-inhoud

• Dagelijks aanspreekpunt voor verkeerskundige zaken in zijn/haar wijk.

• Analyseren van meldingen en waarnemingen uit o.a. de wijken.

• Adviseren over mogelijke oplossingsrichtingen, en het mede nader uitwerken hiervan.

• Adviseur voor verkeerskundige vraagstukken op wijkniveau: parkeren en stallen, fietsen, lopen, bereikbaarheid en toegankelijkheid.

• Schakel tussen het team Leefomgeving, de fysieke beheerders en de uitvoerende onderdelen.

• Afhandeling van meldingen uit het zaaksysteem in het geval dat deze verkeerskundige consequenties hebben en niet door Stedelijk Onderhoud zijn af te handelen binnen de kaders. Waar nodig wordt het wijkteam LO betrokken.

• Het toetsen van plannen op verkeerskundige aspecten.

• Het mede beheren en actualiseren van beschikbare data van verkeersgerelateerde zaken.

• Opstellen van overzichten en rapportages.

• Projecten openbare ruimte: opstellen verkeerskundig Programma van Eisen en uitgangspunten, gesprekspartner (verkeerskundig) ontwerper.

• Opstellen en beheren van het wijkverkeersplan als onderdeel van de gebiedsplannen.

• Bijdragen aan het Jaarprogramma Cluster Openbare Ruimte.

• Een rol in een deel van de overige verkeerskundige beheertaken van de afdeling en de doorontwikkeling daarvan.

 

Nadere voorwaarden (eis)

• Hbo werk- en denkniveau, zowel verkeerstechnisch als verkeerskundig gerelateerd.

• Aantoonbare werkervaring in toets- en beheerskundige zaken.

• Gis-kennis en kennis van CAD (bij voorkeur microstation).

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

• Communicatief goed onderlegd, bereid de dialoog met bewoners aan te gaan.

• Goed kunnen bewegen en schakelen tussen een zakelijke en ambtelijke wereld.

• In bezit van rijbewijs B.

• Flexibiliteit en initiatiefrijkheid.

• Kunnen werken in teamverband. Er lopen diverse grote processen waar de senior beheerder zich goed in weet te bewegen. Daarom dient deze procesmatig te denken en te kunnen handelen. Hierbij dient de beheerder aan te sluiten bij andere producten binnen de afdeling, kijkend vanuit toegevoegde waarde. Verder vragen we

• Kennis van en affiniteit met parkeren, verkeerstechniek en ICT.

• Inzicht in en ervaring met geautomatiseerde financiële en administratieve systemen.

• Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking

• Géén 9-tot-5-mentaliteit (24/7 uur contractbeheer).

• Goed kunnen bewegen en schakelen tussen een zakelijke en ambtelijke wereld. We zijn op zoek naar (het liefst) een jonge collega die complementair is aan ons team.

 

Persoonlijke kwaliteiten zijn dan initiatief nemen, kritische vragen stellen en nieuwe ideëen genereren. We zoeken iemand die nieuwsgierig is, kan relativeren, inlevingsvermogen heeft en een knoop durft door te hakken bij een lastige casuïstiek. Aangezien de senior beheerder als een spin in het web intern en extern met elkaar moet verbinden, dient de nieuwe collega communicatief zeer vaardig te zijn. Het is belangrijk om goede voelsprieten te hebben in het gesprek en de juiste toon te kunnen aanslaan.

Aanvullende informatie

De functie is ingeschaald op schaal 10. Afhankelijk van opleiding en ervaring aanloopschaal 9: minimaal 2.527,-  euro bruto en maximaal 4.121,- euro bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek (volgens salarispeil 1 januari 2017).

 

Wij bieden een boeiende en dynamische werkomgeving waar vernieuwing gewenst is. Verder is het een team dat zich nog moet doorontwikkelen en waarin je samen kunt gaan optrekken.

Contact

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Irene Pielich, hoofd van de afdeling productbeheer: per mail via irene.pielich@arnhem.nl en telefonisch via nummer 026-3772469. Wegens de vakantieperiode kan ook contact opgenomen worden  met: adviseur Hein den Hartog per mail via hein.den.hartog@arnhem.nl en telefonisch via nummer 026-3774298.

 

Informatie over de procedure kan worden ingewonnen bij Harry Vleeming, P&O-adviseur: per mail via harry.vleeming@arnhem.nl telefonisch via nummer 026-3774262.

 

Interesse?

Solliciteren kan tot en met 23 juli 2017 via www.arnhem.nl/vacatures.

 

In verband met de vakantieperiode zullen de gesprekken worden ingepland naar gelang de sollicitant beschikbaar is. In de maand augustus willen we alle gesprekken gevoerd hebben.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2017 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.