Ron Bos: 'Adaptief beleid: zoom in en zoom uit'

vrijdag 21 oktober 2016 Nettie Bakker 187x gelezen

Ron Bos, trendwatcher en verkeersplanoloog bij de gemeente ’s-Hertogenbosch: ‘Adaptief beleid lijkt het nieuwe uitgangspunt voor mobiliteitsbeleid. Maar hoe vertaal je disruptieve veranderingen die impact hebben op mobiliteit naar zoiets statisch als een beleid op papier?’

Ron Bos, trendwatcher en verkeersplanoloog bij de gemeente ’s-Hertogenbosch

Ron Bos, trendwatcher en verkeersplanoloog bij de gemeente ’s-Hertogenbosch

Eerst: waarom? Adaptief beleid is zinvol wanneer er grote onzekerheid bestaat over de toekomst. De term ‘adaptief’ komt uit de ‘waterkundige wereld’ waar klimaatverandering zorgt voor meer onzekerheid en er snellere en vooral flexibelere planvorming noodzakelijk is. Dat geldt ook voor mobiliteit. Het laatste decennium hebben twee trendbreuken een onvoorziene impact gehad op mobiliteit: de opkomst van ICT en de economische crisis. Hierdoor was een herziening nodig van eerder gemaakte prognoses.

 

Adaptief beleid impliceert eerder een aanpak dan een plan: je stelt vast waarom en hoe je iets doet maar nog niet wat je precies gaat doen. Belangrijk daarbij is om continue te ‘blijven kijken’ en twee vragen te stellen: ‘Doen we de dingen goed?’ en ‘Doen we de goede dingen?’ Bij de eerste vraag zoom je in op mobiliteit door monitoring en data-analyses. Hiervoor heb je goede data-specialisten nodig die uit een groeiende databerg relevante beleidsinformatie maken. Bij de tweede vraag zoom je juist uit en kijk je over de grenzen van mobiliteit heen: sluit datgene wat we doen nog aan bij de behoefte? Hiervoor zijn generalisten nodig die juist de link leggen met brede maatschappelijke ontwikkelingen. Het verbinden van deze twee manieren van kijken biedt een aanpak voor adaptief beleid.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.