Rijk investeert miljoenen in doorstroming A2 en A58

maandag 4 juni 2018 Guus Puylaert 0 reacties 202x gelezen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft twee startbeslissingen getekend, waarmee de aanpak van de fileknelpunten op de A2 en A58 van start kan gaan. Het ministerie investeert 430 miljoen euro voor de aanpak van de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught, en 70 miljoen euro voor de A58 tussen Tilburg en Breda.

Met de investering willen het ministerie en regionale partners voorkomen dat beide knelpunten in de toekomst in de top-10 van dagelijkse files komen te staan. Bij maatregelen die genomen worden, denkt de minister aan “de inzet van slimme nieuwe technieken, aan het verlengen van invoegstroken en aan andere snel realiseerbare ingrepen in de infrastructuur.”

Levensader A2
De A2 verbindt de kennisregio Eindhoven met de Randstad. De startbeslissing van de minister leidt tot een wettelijk verplichte MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) die nut en noodzaak van een verbreding van de A2 onderzoekt. Na de MIRT-verkenning worden verschillende alternatieven onderzocht, waaronder een verbreding tot twee keer vier rijstroken (nu: twee keer drie).

Kortetermijnmaatregelen
Omdat de gehele verkenningsprocedure zo’n zeven jaar gaat kosten, hebben het Rijk, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, regio Rivierenland en gemeente ’s-Hertogenbosch al ‘quick win’-maatregelen voorgesteld, zoals verbetering van de toeritdosering, het aanpassen van de weefvakken met de A59, en het verbeteren van aansluitingen met bijvoorbeeld Vught en de A2 Sint-Michielsgestel.

Deze kortetermijnmaatregelen moeten uiterlijk in 2021 opgeleverd zijn. Hiervoor reserveren Rijk en regio samen 45,9 miljoen euro, waarvan het Rijk 18,3 miljoen en de regionale partners 27,6 miljoen bijdragen.

A58: slim verbreden en vernieuwen
Twintig procent van het verkeer op de A58 bestaat uit vrachtwagens. Voor de aanpak van het vijftien kilometer tellende traject tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (knooppunt Tilburg West) onderzoeken Rijk en regio de mogelijkheden voor een verbetering van de doorstroming, waaronder een verbreding naar twee keer drie rijstroken. Zij kijken daarbij nadrukkelijk eerst hoe innovaties kunnen bijdragen aan een vlotte doorstroming op de langere termijn.

De realisatie van de plannen tussen Breda en Tilburg zijn geraamd op 70 miljoen euro. De provincie Noord-Brabant draagt hieraan maximaal 24 miljoen euro bij.

Breder offensief
De aanpak van de twee knelpunten past in een breder offensief om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden. Hiervoor is in totaal € 2 miljard extra vrijgemaakt in het regeerakkoord. Het geld gaat onder andere naar aanpassingen van de A15, de A1, A28, A12 en de A7, die nu in voorbereiding zijn.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.