Rients Dijkstra: 'We verkennen een ‘Transformatie van Ringwegen’

vrijdag 26 augustus 2016 321x gelezen

Rients Dijkstra, architect Maxwan, tot 15 aug 2016, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad: 'Het lijkt ons onverstandig om door te gaan met uitbreiding en nieuwbouw van infrastructuur, nu we extra capaciteit kunnen verwachten van nieuwe technologieën.'
Rients Dijkstra, architect Maxwan, tot 15 aug 2016, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad

Rients Dijkstra, architect Maxwan, tot 15 aug 2016, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad

‘Vaststaat dat de toekomst van de mobiliteit onzeker is. Het lijkt ons onverstandig om door te gaan met uitbreiding en nieuwbouw van infrastructuur, nu we extra capaciteit kunnen verwachten van nieuwe technologieën.

Als Rijksadviseurs kijken we onder meer naar de relatie tussen snelwegen en steden. We hebben gezien dat snelwegen die ooit op enige afstand van de steden zijn aangelegd, in omvang zijn toegenomen terwijl de steden ernaar toe en er overheen zijn gegroeid. Daar waar dit een issue wordt, worden tegenmaatregelen genomen, vaak ten gunste van de snelweg. Denk aan geluidsschermen waarvan de mooie kant meestal naar de weg is gericht. Een 50 meter brede snelweg kan zo maar een zone van 1000 meter negatieve impact op de omliggende stedelijke omgeving hebben.

Ons voorstel is om deze problematiek pro-actief aan te pakken. Tot 2028 zijn de infrabudgetten gefixeerd, daarna lijken nieuwe keuzes mogelijk. Onder de noemer ‘Transformatie Ringwegen’ zijn we als college van Rijksadviseurs, met steun van Rijkswaterstaat, een verkenning gestart met overheden en stakeholders in de grote steden: open en zonder financiële kaders.

In Amsterdam zijn de eerste schetsen al op tafel gekomen. We zouden willen komen tot een pakket van lichte tot zware maatregelen, dat ook financiële mogelijkheden biedt. Denk bijvoorbeeld aan ruimte- en kwaliteitswinst rondom verdiept aangelegde snelwegen, waardoor kansen ontstaan voor stedelijke groei en een verbetering van de leefbaarheid.

Ik zal mijn opvolger op het hart drukken dit proces actief te sturen.’

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.