Proef met verplaatsbare flitspaal

woensdag 11 april 2012 490x gelezen

De onbemande mobiele flitspaal waar nog geen Nederlandse typegoedkeuring voor is

De onbemande mobiele flitspaal waar nog geen Nederlandse typegoedkeuring voor is

 

In twee politieregio’s, IJsselland en Limburg-Zuid, liep vanaf half september tot medio december een proef met verplaatsbare flitspalen. Het Openbaar Ministerie (het Landelijk Parket Team Verkeer) en de verkeershandhavingsteams van de politie doen zo ervaring op met dit voor Nederland nieuwe handhavingsmiddel.

 

Ruben Verkade, projectmanager Digitalisering Flitspalen: ‘Een verplaatsbare flitspaal maakt het mogelijk op verschillende plaatsen op een traject te handhaven. Dit maakt de snelheidshandhaving dynamischer, minder voorspelbaar en daardoor effectiever dan met vaste opstelpunten. In Zwitserland heeft de verplaatsbare flitspaal bewezen dat over een heel traject de snelheid substantieel naar beneden kan worden gebracht. Dat komt door de onvoorspelbaarheid van de plaatsingslocatie en het met een interval terugkeren van de paal op eerdere inzetlocaties.’ Tijdens deze proef wordt onderzocht of dat in Nederland ook het geval is. ‘Voordeel van de verplaatsbare flitspaal is verder dat hij onbemand kan worden ingezet, net als de vaste flitspaal.’

 

Verkade: ‘Voorafgaand aan de proef is met de wegkantradars een nulmeting uitgevoerd. Omdat tijdens de onderzoeksperiode de wegkantradars continu meten op beide weghelften, kunnen we zien of weggebruikers zich laten beïnvloeden door de aanwezigheid van de paal. En kunnen we analyseren of de (gemiddelde) snelheid na verloop van tijd afneemt, ook als de paal er niet staat of elders op het traject.’

 

Daarnaast krijgen passanten een enquête toegestuurd. Wegbeheerders kunnen aan het OM en de politie doorgeven waar behoefte is aan handhaving met behulp van (verplaatsbare) flitspalen. ‘Samen beschikken zij over informatie over ongevallen en snelheidsoverschrijdingen. Op basis daarvan beoordelen zij waar handhaving nodig is. Doordat de verplaatsbare flitspaal flexibeler kan worden ingezet, kunnen de partijen bovendien sneller inspelen op handhavingsbehoeftes en is het eenvoudiger in een periode meerdere locaties te bedienen,’ licht Verkade toe.

 

Tijdens de proef wordt het concept getest, niet het apparaat zelf, en worden automobilisten nog niet bekeurd omdat er nog geen Nederlandse typegoedkeuring voor dit nieuwe handhavingsmiddel is. De politie voert tijdens het onderzoek regelmatig met mobiele apparatuur snelheidscontroles uit in de directe omgeving van de verplaatsbare paal. Verkade: ‘De weggebruikers kunnen op deze manier dus wel geverbaliseerd worden, zodat de gedragsverandering beter toe te schrijven is aan de aanwezigheid van de verplaatsbare paal.’ In januari 2012 is de evaluatie bekend.

 

terug naar dossier>

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.