Politie waarschuwt voor gevaarlijke regenboogzebra

woensdag 31 augustus 2016 Karin Broer 1198x gelezen

‘Regenboogzebrapad leidt tot gevaarlijke situaties’ schrijft Richard van Dieken van het team verkeer van de politie-eenheid Noord-Holland in het laatste nummer van Verkeersknooppunt. De kleurrijke zebra voldoet niet aan de Uitvoeringsvoorschriften BABW en kan daardoor het verkeer in verwarring brengen. Het aanleggen van regenboogzebrapaden is daarom ‘zeer ongewenst’, aldus Van Dieken.
Een kleurrijke zebra voldoet niet aan de Uitvoeringsvoorschriften BABW en kan daardoor het verkeer in verwarring brengen

Een kleurrijke zebra voldoet niet aan de Uitvoeringsvoorschriften BABW en kan daardoor het verkeer in verwarring brengen (Copyright: Shutterstock)

Inmiddels zijn er in vijf steden regenboogzebrapaden aangelegd om aandacht te vragen voor seksuele diversiteit: Utrecht, Leiden, Maastricht, Tilburg en Alkmaar. De bezwaren van de politie tegen deze kleurrijke voorzieningen zijn niet nieuw. Daarom is in de meeste van deze steden de gewone voetgangersoversteekplaats niet klakkeloos overgeschilderd met de kleuren van de regenboog. Zo liggen in Utrecht en Tilburg de regenboogzebra’s bewust bij een oversteekplaats met verkeerslichten. Destijds bij de introductie van 2013 liet het Utrechtse college weten: ’Het regenboogzebrapad heeft geen juridische, maar een symbolische betekenis.’

Verwarring
Politieman Van Dieken vindt dergelijke zebrapaden ‘zeer ongewenst’. Bestuurders hoeven officieel niet te stoppen en voetgangers moeten er niet op rekenen dat ze voorrang krijgen. Hij wijst er in zijn artikel in Verkeersknooppunt (nr. 197, juli/augustus 2016)  op dat het ook  ingaat tegen artikel 2 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Daarin staat namelijk dat ‘inrichtingen, van welke aard ook, die het verkeer in verwarring zouden kunnen brengen verboden zijn’. De regenboogzebra’s zorgen volgens Van Dieken voor verwarring omdat ze niet voldoen aan de Uitvoeringsvoorschriften van het BABW. Hierin staat dat een voetgangersoversteekplaats (VOP) uitgevoerd moet zijn met dwars op de wegas aangebrachte witte strepen met een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 meter. Ook moet het bord L2 voor een VOP zijn aangebracht.

Andere vormgeving
Daar voldoen de regenboogzebra’s van Utrecht, Tilburg en Maastricht niet aan.In Leiden op de Nieuwe Beestenmarkt en op de Pettemerstraat in Alkmaar zijn de regenboogzebra’s echter anders vormgegeven. Hier zijn wel degelijk witte banen aangebracht, die liggen in een kleurrijk vlak. Daarmee lijkt wel te worden voldaan aan de Uitvoeringsvoorschriften BABW. Er zijn diverse gemeenten (Zwolle, Rotterdam, Groningen) met het voornemen voor de aanleg van een regenboogzebra.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.