Paula Verhoeven: 'Het slechtste scenario: geen meerwaarde kunnen creëren'

vrijdag 26 augustus 2016 377x gelezen

Paula Verhoeven, algemeen directeur Stadsontwikkeling Rotterdam: 'Een ‘domme’, een-op-een-vervanging staat in veel gevallen uiteindelijk gelijk aan een desinvestering'
Paula Verhoeven, algemeen directeur Stadsontwikkeling Rotterdam

Paula Verhoeven, algemeen directeur Stadsontwikkeling Rotterdam

‘De vervangingsopgave in de stedelijke context betekent absoluut: balanceren. Balanceren tussen beschikbare middelen, kwaliteit creëren en kwaliteit behouden en het pakken van kansen.

 

Deze dilemma’s spelen ook in Rotterdam. Om zoveel mogelijk kansen te pakken, maken we altijd ‘werk met werk’ als het gaat om werkzaamheden aan de publieke infrastructuur. Ook kijken we bij vervanging naar de huidige functie in relatie tot ons mobiliteits- en bereikbaarheidsbeleid: meer groen, meer OV, meer fietsers en schoner vervoer.

 

Voldoet de functie van die weg aan die ambities? Zo niet, dan richten we de infrastructuur ook functioneel anders in. Op ambtelijk gebied werken de afdelingen beheer en stadsontwikkeling daarin nauw samen, maar hun budgetten drogen steeds verder op.

 

Dit is een ernstig probleem. Het slechtste scenario is dat je om budgettaire redenen geen meerwaarde kunt creëren bij een vervangingsopgave. Bereken je de vervanging op basis van het bestaande, dus een nieuwe stoeptegel eruit en een nieuwe erin, dan kost herinrichting altijd meer. Je praat dan al gauw over nieuwe materialen of een andere ondergrond.

 

Daarnaast spreek je weliswaar met meerdere belanghebbende partijen, ook uit de markt. Maar met name bij marktpartijen is de animo om te investeren in publieke infrastructuur niet hoog.

 

Toch zullen we tot andere en nieuwe vormen van bekostiging moeten komen, willen we geen kansen laten schieten. Want een ‘domme’, een-op-een-vervanging staat in veel gevallen uiteindelijk gelijk aan een desinvestering.’

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 11 tot 15 van 78

1 2 3 4 5 6

  • Maak fietsen kleurenblind-proof ‘Rekening houden met de 750.000 Nederlandse kleurenblinden in het verkeer leidt tot minder slachtoffers. Niet alleen onder fietsers, ook onder voetgangers en automobilisten. Het...
  • Speed-pedelec, de Gelderse afweging Zoals in de vakwereld inmiddels breed bekend is, staat de provincie Gelderland op 16 provinciale wegen binnen de kom speed-pedelecs toe op het fietspad. Dit als...
  • Mechanismes achter routekeuzes fietser Een lezing die een eeuwigheid lijkt te duren, terwijl de tijd die vliegt als je opgaat in een hobby. De perceptie van tijd kan per persoon en situatie sterk verschillen. Nieuw...
  • Tilburg: Fietsmobiliteit ontmoet sociale veerkracht De fiets als middel om de sociale veerkracht van mensen te verbeteren en sociale initiatieven die zorgen voor gerepareerde fietsen. De fiets bleek een opvallende verbinder...
  • Maximaal 30 km/uur in de binnenstad, dat is pas duurzaam veilig ‘Volgens mij moet de Duurzaam Veilig-theorie op de schop. De theorie wordt als het om ongevallen met fietsers en voetgangers gaat niet gesteund door dalende cijfers,...

Artikelen 11 tot 15 van 78

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.