Paula Verhoeven: 'Het slechtste scenario: geen meerwaarde kunnen creëren'

vrijdag 26 augustus 2016 401x gelezen

Paula Verhoeven, algemeen directeur Stadsontwikkeling Rotterdam: 'Een ‘domme’, een-op-een-vervanging staat in veel gevallen uiteindelijk gelijk aan een desinvestering'
Paula Verhoeven, algemeen directeur Stadsontwikkeling Rotterdam

Paula Verhoeven, algemeen directeur Stadsontwikkeling Rotterdam

‘De vervangingsopgave in de stedelijke context betekent absoluut: balanceren. Balanceren tussen beschikbare middelen, kwaliteit creëren en kwaliteit behouden en het pakken van kansen.

 

Deze dilemma’s spelen ook in Rotterdam. Om zoveel mogelijk kansen te pakken, maken we altijd ‘werk met werk’ als het gaat om werkzaamheden aan de publieke infrastructuur. Ook kijken we bij vervanging naar de huidige functie in relatie tot ons mobiliteits- en bereikbaarheidsbeleid: meer groen, meer OV, meer fietsers en schoner vervoer.

 

Voldoet de functie van die weg aan die ambities? Zo niet, dan richten we de infrastructuur ook functioneel anders in. Op ambtelijk gebied werken de afdelingen beheer en stadsontwikkeling daarin nauw samen, maar hun budgetten drogen steeds verder op.

 

Dit is een ernstig probleem. Het slechtste scenario is dat je om budgettaire redenen geen meerwaarde kunt creëren bij een vervangingsopgave. Bereken je de vervanging op basis van het bestaande, dus een nieuwe stoeptegel eruit en een nieuwe erin, dan kost herinrichting altijd meer. Je praat dan al gauw over nieuwe materialen of een andere ondergrond.

 

Daarnaast spreek je weliswaar met meerdere belanghebbende partijen, ook uit de markt. Maar met name bij marktpartijen is de animo om te investeren in publieke infrastructuur niet hoog.

 

Toch zullen we tot andere en nieuwe vormen van bekostiging moeten komen, willen we geen kansen laten schieten. Want een ‘domme’, een-op-een-vervanging staat in veel gevallen uiteindelijk gelijk aan een desinvestering.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.