P+R MISSIE, Stichting

Doelstelling van de Stichting P+Rmissie is het adviseren bij diverse overheden en betrokken partijen om reeds bestaande carpoollocaties, P+R-terreinen en Transferia op te waarderen tot sociaal veilige en vriendelijke parkeerlocaties teneinde het beoogde gebruik van dergelijke locaties positief te stimuleren zowel infrastructureel, facilitair en beheertechnisch.

Postadres Postbus 75097
1070 AB AMSTERDAM

Contactgegevens - Website

De geboden faciliteiten zijn daarbij een functioneel onderdeel van het nationaal programma 'Slim Werken, Slim Reizen'.

 

De Stichting P+Rmissie kan betrokken partijen ook in het voortraject en adviseren bij bestaande en nieuwe P+R-locaties en Transferia. Samenwerking staat hierbij voorop. Nadere informatie en (duurzame) mogelijkheden treft u op de website.

 

Vestigingsadres:

De stichting P+Rmissie maakt efficiënt gebruik van flexwerkplekken en heeft derhalve geen vestigingsadres. De administratie is goed bereikbaar per postadres en de bestuurders middels de moderne communicatiemogelijkheden.

 

Bestuurders:

Ted Deckers - 06 53355291 - deckers@permissie.net

Ook uw bedrijfsprofiel op de site?

Plaatsen van een bedrijfsprofiel met logo kost
€ 500,- excl BTW per jaar. Meer weten?

Mail naar Edwin Benning

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.