Overheid trekt 1,5 miljoen extra uit voor laadinfrastructuur e-auto’s

woensdag 5 juli 2017 Guus Puylaert 64x gelezen

Het ministerie van Economische Zaken verhoogt de rijksbijdrage voor de uitrol van publieke laadpalen voor elektrisch vervoer. Aanvankelijk was de bijdrage aan de Green Deal laadinfrastructuur voor de periode 2015-2018 5,7 miljoen euro, nu is dat verhoogd met 1,5 miljoen euro.

Reden hiervoor is dat er eind 2016 nog maar 420.000 euro over was van de aanvankelijke subsidie, terwijl de deal nog een jaar doorloopt. Voor het bouwen van laadinfrastructuur kunnen provincies, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden een aanvraag doen via rvo.nl.

 

In 2016 kreeg Metropoolregio Rotterdam-Den Haag nog een subsidie van 2,4 miljoen voor de bouw van 5000 laadpalen. Daarom besloot het ministerie van EZ om extra geld beschikbaar te stellen.

 

Begin 2015 werd de Green Deal openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur gesloten tussen rijksoverheid, lokale, gemeentelijke en provinciale overheden en marktpartijen. Samen brachten zij 33 miljoen euro bij elkaar voor de uitrol van een landelijk netwerk van laadinfrastructuur.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.