Oude bezineauto’s verbannen uit Rotterdamse milieuzone

vrijdag 4 augustus 2017 Guus Puylaert 74x gelezen

De milieuzone in Rotterdam is verboden terrein voor benzineauto’s van vóór 1992. De rechter oordeelde eerder nog dat gemeente Rotterdam het weren van de oude auto’s beter moest onderbouwen. Die onderbouwing staat nu in het nieuwe verkeersbesluit, dat is opgenomen in de Staatscourant van 4 augustus.
De milieuzone in Rotterdam is verboden terrein voor oude benzineauto's

De milieuzone in Rotterdam is verboden terrein voor oude benzineauto's

De milieuzone, waarbij oude personen- en bestelauto’s op benzine/LPG van vóór 1992 worden geweerd, moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Rotterdam. Deze benzineauto’s dragen voor ruim 20% bij aan de afname van NOx-uitstoot.

Succes
Volgens wethouder Pex Langenberg is de milieuzone van belang om de lucht gezonder te maken. “Uit de evaluatie blijkt dat het weren van diesel- en benzineauto’s 29 procent minder roetuitstoot en 12 procent minder NOx-uitstoot oplevert. Het weren van oude benzineauto’s is essentieel om de NOx-uitstoot in de stad blijvend en verder terug te dringen.”

Een benzineauto uit 1982 stoot 46 keer meer NOx uit dan een Euro4-benzineauto en 17 keer meer dan een Euro3-model. Een auto uit 1991 stoot 33 keer meer NOx uit dan een Euro4-benzineauto en 12 keer meer dan een Euro3-model.

Handhaving
Gemeente Rotterdam heeft een waarschuwingsperiode van zes weken aangekondigd, om automobilisten aan de nieuwe situatie te laten wennen. Vanaf maandag 18 september gaat de gemeente handhaven. Overtreders krijgen dan een boete van 90 euro. Vanaf zaterdag 5 augustus is het mogelijk om dag- en langdurige ontheffingen voor benzineauto’s aan te vragen.

Meer informatie over de milieuzone en andere maatregelen van gemeente Rotterdam, om de luchtkwaliteit te verbeteren, vindt u op www.gezonderelucht.nl. Het volledige verkeersbesluit leest u in de Staatscourant.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.